Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Beztranšejas gāzesvadu renovācijas metodes"
Title in English "Renovation methods of trenchless gas pipes"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Ilmārs Bode
Reviewer Jeļena Tihana
Abstract Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 69 lapām. Maģistra darbs satur 31 attēlu, 11 tabulas, 11 aprēķinu formulas. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba literatūras sarakstā ir ietverti 29 informācijas avoti. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Maģistra darba izstrādes mērķis ir izpētīt un novērtēt alternatīvās iespējas novecojošo gāzesvadu renovācijai. Izvēloties vienu no šīm metodēm, padziļināti izvērtēt šīs metodes lietderību no tehniskā, zinātniskā un ekonomiskā viedokļa puses, salīdzinājumā ar līdz šim pielietotām renovācijas metodēm, lai varētu ieteikt un ieviest kā novitāti šo tehnoloģiju gāzapgādes uzņēmumos Latvijā un Eiropā. Maģistra darba mērķa sasniegšanai ir izvirzīti šādi uzdevumi: 1) izanalizēt tehniskās pielietošanas iespējas; 2) aprēķināt un noteikt efektivitāti, rentabilitāti un kalpošanas ilgumu; 3) aprēķināt ietekmi uz esošās caurules caurplūdi pēc renovācijas; 4) apskatīt citas renovācijas metodes; 5) apkopot rezultātus, izdarīt secinājumus par beztranšejas gāzesvadu renovācijas metodes faktisko pielietojamību gāzes saimniecības sistēmās un to rentabilitāti. Šī maģistra darba autors darbā teorētiski pēta gāzes caurplūdes un spiediena kritumus caurulēs pirms un pēc, renovācijas darbu veikšanas tajos veicot zinātniskus aprēķinus, kā arī izvērtējot tehniski renovācijas metodes lietderīgumu dažādu gāzes spiedienu sistēmās un to ekonomisko izdevīgumu. Sakarā ar strauji novecojošām gāzesvadu infrastruktūrām Latvijā un Eiropā Maģistra darbā tiek apskatīti alternatīvi gāzesvadu renovācijas veidi, kas būtu ekonomiski izdevīgāki un ātrāk izpildāmi. Maģistra darbā ir veikti zinātniskie aprēķini par vidējā, augstā un zemā spiediena gāzesvadu dabasgāzes spiediena krituma atšķirībām pirms un pēc renovācijas, kā arī ir veikti finansiālie aprēķini un to analīze, lai izvērtētu metodes efektivitāti un rentabilitāti. Maģistra darbā pētītais un secinātais ir izmantojams, veicot novecojušo gāzesvadu rekonstrukciju Latvijā un Eiropā tādejādi gāzapgādes uzņēmumiem attiecīgās situācijās palīdzot to veikt ātrāk un ekonomiski izdevīgāk salīdzinot ar tradicionālo gāzesvada atrakšanas renovācijas metodi.
Keywords beztranšejas gāzesvadu renovācijas metodes
Keywords in English trenchless pipline renovation techniques
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 01.06.2015 16:36:05