Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Latvijas elektroenerģijas sadales sistēmas operatora - AS "Sadales tīkls" vidējā sprieguma elektrotīkla attīstības shēma tuvākajiem 10 gadiem. Izpētes teritorija - Acone, Getliņi, Salaspils"
Nosaukums angļu valodā "Latvian distribution system operator AS "Sadales tikls" medium voltage network development scheme for the next 10 years. Research area - Acone, Getlini, Salaspils"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs A.Gavrilovs
Recenzents S.Guseva
Anotācija Lai nodrošinātu līdzsvarotu sadales elektrotīklu attīstību ilgtermiņā un noteiktu vadlīnijas sadales elektrotīklu tuvāko 10 gadu tehniskai un tehnoloģiskai attīstībai, kas vērsta uz klientu elektroapgādes kvalitātes uzlabošanu, nepieciešama sadales tīkla attīstības shēma. Maģistra darbā tiek apskatīts sadales tīkla vidējā sprieguma tīkla ilgtermiņa shēmas izstrādes process. Darbā ir aprakstīts esošā elektrotīkla tehniskā stāvokļa analīzes kritēriji un principi, kā arī piedāvāti konkrēti risinājumu kā izveidot modernu, efektīvu, apkalpojošajam personālam, sabiedrībai un videi drošu elektroenerģijas sadales sistēmu. Pirmajā un otrajā daļās ir apkopoti dati par lielākā Latvijas sadales tīkla operatora AS „Sadales tīkls” esošā vidsprieguma elektrotīkla tehniskajiem parametriem. Darba trešajā un ceturtajā daļās ir aprakstīti plānošanas pamatprincipi un tās ekonomiskie aspekti. Piektajā un sestajā daļās ir sniegts ilgtermiņa plāna izstrādes piemērs izpētes teritorijai, kas robežojas ar daļu no Rīgas – Acone, Getliņi, Salaspils. Maģistra darba apjoms ir 75 lappuses. Tajā ir izmantoti 23 literatūras avoti; tas satur 49 attēlus un 9 tabulas.
Atslēgas vārdi Sadales elektrotīkla plānošana, stāvokļa analīze, drošuma parametri, tīkla atjaunošana, tehniskā risinājuma izvēle
Atslēgas vārdi angļu valodā Electrical distribution network development planning, gird renew planning, technical solution for network renewing
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2015 15:56:23