Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Procesu vadības pilnveide VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Process Management in the SJSC "State Real Estate"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., Guna Eglīte
Recenzents Mg.oec., Sigita Gercēna
Anotācija Daģe I. Procesu vadības pilnveide VAS „Valsts nekustamie īpašumi”Maģistra darbs / I.Daģe, G. Eglīte – Rīga RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015 – 96 lpp. Kvalitāte ir garantija tam, ka uzņēmums spēs noturēt savus patērētājus un piesaistīt jaunus klientus, līdz ar to arī palielināt savu konkurētspēju un nostiprināt vietu tirgū. Kvalitāte un procesu vadības jēdziens ir savstarpēji saistītas lietas, kas nodrošina uzņēmuma darbības nepārtrauktu attīstību. Autore izvēlējās rakstīt par procesu vadības pilnveidi, jo šobrīd strādā uzņēmumā, kurā ir ieviesta un tiek uzturēta kvalitātes vadības sistēma, kas ir sertificēta atbilstoši ISO 9001:2008 standarta prasībām. Darba teorētiskajā daļā ir aprakstītas tādas tēmas kā kvalitātes vadības sistēmas teorētiskie aspekti, procesu vadība, procesu vadības pilnveides metodes un instrumenti, kā arī pārmaiņu vadība un personāla vadības loma pārmaiņu īstenošanā. Sava darba analītiskajā daļā autore analizē Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi” procesu vadību, būtiskākās problēmas pārmaiņu vadības procesa norisē un darbinieku aptaujas rezultātus. Maģistra darba Praktiskajā daļā atbilstoši Teorētiskajā daļā aprakstītajai metodoloģijai risinātas darba Analītiskajā daļā konstatētās problēmas, kā arī apkopoti ieguvumi no pārmaiņu vadības procesa projekta izveides. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darbs sastāv no 96 lpp., 9 tabulām, 33 attēliem, 2 pielikumiem. Maģistra darbā izmantotā literatūra un avotu saraksts ir uzskaitīti izmantotās literatūras sarakstā.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadība, procesu vadība, pārmaiņu vadība, procesu vadības pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality managemetn,process management, change management,process management improvement
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2015 13:00:05