Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Procesu vadības pilnveide VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Title in English "Improvement of Process Management in the SJSC "State Real Estate"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Mg.oec., Guna Eglīte
Reviewer Mg.oec., Sigita Gercēna
Abstract Daģe I. Procesu vadības pilnveide VAS „Valsts nekustamie īpašumi”Maģistra darbs / I.Daģe, G. Eglīte – Rīga RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015 – 96 lpp. Kvalitāte ir garantija tam, ka uzņēmums spēs noturēt savus patērētājus un piesaistīt jaunus klientus, līdz ar to arī palielināt savu konkurētspēju un nostiprināt vietu tirgū. Kvalitāte un procesu vadības jēdziens ir savstarpēji saistītas lietas, kas nodrošina uzņēmuma darbības nepārtrauktu attīstību. Autore izvēlējās rakstīt par procesu vadības pilnveidi, jo šobrīd strādā uzņēmumā, kurā ir ieviesta un tiek uzturēta kvalitātes vadības sistēma, kas ir sertificēta atbilstoši ISO 9001:2008 standarta prasībām. Darba teorētiskajā daļā ir aprakstītas tādas tēmas kā kvalitātes vadības sistēmas teorētiskie aspekti, procesu vadība, procesu vadības pilnveides metodes un instrumenti, kā arī pārmaiņu vadība un personāla vadības loma pārmaiņu īstenošanā. Sava darba analītiskajā daļā autore analizē Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi” procesu vadību, būtiskākās problēmas pārmaiņu vadības procesa norisē un darbinieku aptaujas rezultātus. Maģistra darba Praktiskajā daļā atbilstoši Teorētiskajā daļā aprakstītajai metodoloģijai risinātas darba Analītiskajā daļā konstatētās problēmas, kā arī apkopoti ieguvumi no pārmaiņu vadības procesa projekta izveides. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darbs sastāv no 96 lpp., 9 tabulām, 33 attēliem, 2 pielikumiem. Maģistra darbā izmantotā literatūra un avotu saraksts ir uzskaitīti izmantotās literatūras sarakstā.
Keywords Kvalitātes vadība, procesu vadība, pārmaiņu vadība, procesu vadības pilnveide
Keywords in English Quality managemetn,process management, change management,process management improvement
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 01.06.2015 13:00:05