Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Procesu vadības pilnveide SIA "Hanza Jūras Menedžments" Ltd"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Process Management in the "Hanza Jūras Menedžments" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., Jānis Vanags
Recenzents Mg.oec., Jānis Pildavs
Anotācija Strautmane D. Procesu vadības pilnveide SIA „Hanza Jūras Menedžments”: Bakalaura darbs / D.Straumane. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģijas katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015. – 81.lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 81 lapa, tajā iekļauti 15 attēli, 6 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir ietverti: 10 avoti latviešu, 2 angļu un 3 krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir, analizējot SIA “Hanza Jūras Menedžments” darbību, sniegt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus mācību daļas procesu pilnveidei. Pirmajā darba daļā ir apskatīti teorētiskie jautājumi attiecībā uz procesu vadību, pieaugušo cilvēku apmācību un mācību procesa organizēšanu. Otrajā darba daļā ir izpētīti uzņēmuma darbība, konkurenti, mācību daļa. Mācību daļas darbības izpētē ir izmantotas vairākas analīzes metodes. Trešajā darba daļā ir izskatītas būtiskākās nepilnības mācību daļas darbā, kā arī ir izvērtēta mācību daļas procesa pilnveide. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir: 1. Pilnveidot esošo mācību procesa procedūru, precīzāk nosākot informācijas aprites veidus, atbildīgās personas un atbildības jomas. 2. Pasūtīt datu bāzu pilnveidošanu. 3. Izvērtēt iespēju ievest attālināto vai on-line apmācību jūrniekiem. 4. Obligāti ievest jūrnieku aptaujas pēc paveiktajām apmācībām ar mērķi saņemt atgriezenisko saiti.
Atslēgas vārdi Hanza Juras Menedzments
Atslēgas vārdi angļu valodā Hanza Marine Management
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2015 11:33:58