Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Procesu vadības pilnveide SIA "Hanza Jūras Menedžments" Ltd"
Title in English "Improvement of Process Management in the "Hanza Jūras Menedžments" Ltd"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Mg.oec., Jānis Vanags
Reviewer Mg.oec., Jānis Pildavs
Abstract Strautmane D. Procesu vadības pilnveide SIA „Hanza Jūras Menedžments”: Bakalaura darbs / D.Straumane. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģijas katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015. – 81.lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 81 lapa, tajā iekļauti 15 attēli, 6 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir ietverti: 10 avoti latviešu, 2 angļu un 3 krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir, analizējot SIA “Hanza Jūras Menedžments” darbību, sniegt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus mācību daļas procesu pilnveidei. Pirmajā darba daļā ir apskatīti teorētiskie jautājumi attiecībā uz procesu vadību, pieaugušo cilvēku apmācību un mācību procesa organizēšanu. Otrajā darba daļā ir izpētīti uzņēmuma darbība, konkurenti, mācību daļa. Mācību daļas darbības izpētē ir izmantotas vairākas analīzes metodes. Trešajā darba daļā ir izskatītas būtiskākās nepilnības mācību daļas darbā, kā arī ir izvērtēta mācību daļas procesa pilnveide. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir: 1. Pilnveidot esošo mācību procesa procedūru, precīzāk nosākot informācijas aprites veidus, atbildīgās personas un atbildības jomas. 2. Pasūtīt datu bāzu pilnveidošanu. 3. Izvērtēt iespēju ievest attālināto vai on-line apmācību jūrniekiem. 4. Obligāti ievest jūrnieku aptaujas pēc paveiktajām apmācībām ar mērķi saņemt atgriezenisko saiti.
Keywords Hanza Juras Menedzments
Keywords in English Hanza Marine Management
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 01.06.2015 11:33:58