Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Nosaukums "Uzspiestas haotiskas svārstības un to pielietojums vienkāršākās pa gabaliem lineārās sistēmās "
Nosaukums angļu valodā "Driven Chaotic Oscillations and Their Applications in the Simplest Piece-Wise Linear Systems "
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Vladislavs Jevstigņejevs
Recenzents Mihails Zakrževskis, vadošais pētnieks
Anotācija Darbs ir veidots kā noslēguma darbs maģistra akadēmiskajām studijām RTU mehānikas institūta transporta un mašīnzinību fakultāte. Šis maģistra darbs tiek veltīts haotisko svarstību petišanai vienkaršakās bilineāras kā arī sistēmas dinamikas pētīšanai, izmantojot mūsdienīgas bifurkāciju teorijas metodes. Maģistra darba mērķis ir veikt globālas bifurkācijas analīzi bilinearai sistemai kā ari apskatīt sistēmas dinamiskas uzvedības jutīgumu uz izlocījuma punkta parametra izmaiņu izvelētas sistēmas modelim izmantojot pilno bifurkācijas grupu metodi (PBGM), kas ir balstīta uz visu stabilo un nestabilo režīmu turpināšanas parametru telpā. Ar šī metodes palīdzību priekš izvēlētas sistēmas modeļa tika paradītas jaunas nelineāras parādības, tādās kā daudzrežīmitātes, haoss un retie atraktori. Priekš izvēlēta modeļa ir uzbūvētas bifurkāciju diagrammas, kuras raksturo sistēmas nelineāro uzvedību. Iegūtie šāda veida rezultāti ir noderīgi praktiskai un teoretiskai bilinearo sistēmu petišanai. Darbs sastāv no ievada, trim nodaļām, secinājumiem un viena pielikuma. Darba apjoms ir 53 lpp ar 57 literatūras avotiem. Labākai informācijas uztverei un pārskatāmībai darbā tika izmantoti 29 attēli un 3 tabulas.
Atslēgas vārdi Nelineāra dinamika haoss svarstības bilineāra
Atslēgas vārdi angļu valodā nonlinear dynamics chaoss oscilations billinear
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2015 02:12:45