Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Engineering Technology, Mechanics and Mechanical Engineering
Title in original language "Uzspiestas haotiskas svārstības un to pielietojums vienkāršākās pa gabaliem lineārās sistēmās "
Title in English "Driven Chaotic Oscillations and Their Applications in the Simplest Piece-Wise Linear Systems "
Department 15300 Institute of Mechanics
Scientific advisor Vladislavs Jevstigņejevs
Reviewer Mihails Zakrževskis, vadošais pētnieks
Abstract Darbs ir veidots kā noslēguma darbs maģistra akadēmiskajām studijām RTU mehānikas institūta transporta un mašīnzinību fakultāte. Šis maģistra darbs tiek veltīts haotisko svarstību petišanai vienkaršakās bilineāras kā arī sistēmas dinamikas pētīšanai, izmantojot mūsdienīgas bifurkāciju teorijas metodes. Maģistra darba mērķis ir veikt globālas bifurkācijas analīzi bilinearai sistemai kā ari apskatīt sistēmas dinamiskas uzvedības jutīgumu uz izlocījuma punkta parametra izmaiņu izvelētas sistēmas modelim izmantojot pilno bifurkācijas grupu metodi (PBGM), kas ir balstīta uz visu stabilo un nestabilo režīmu turpināšanas parametru telpā. Ar šī metodes palīdzību priekš izvēlētas sistēmas modeļa tika paradītas jaunas nelineāras parādības, tādās kā daudzrežīmitātes, haoss un retie atraktori. Priekš izvēlēta modeļa ir uzbūvētas bifurkāciju diagrammas, kuras raksturo sistēmas nelineāro uzvedību. Iegūtie šāda veida rezultāti ir noderīgi praktiskai un teoretiskai bilinearo sistēmu petišanai. Darbs sastāv no ievada, trim nodaļām, secinājumiem un viena pielikuma. Darba apjoms ir 53 lpp ar 57 literatūras avotiem. Labākai informācijas uztverei un pārskatāmībai darbā tika izmantoti 29 attēli un 3 tabulas.
Keywords Nelineāra dinamika haoss svarstības bilineāra
Keywords in English nonlinear dynamics chaoss oscilations billinear
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 01.06.2015 02:12:45