Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Animāciju veidošanas iespēju izpēte HTML5 valodas vidē sešstūra puzles spēles izstrādāšanai
Nosaukums angļu valodā A Study of HTML5 Animation Techniques for the Development of a Hexagon Puzzle Game
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Antons Patļins
Recenzents Mg. sc. ing. Oļegs Gaidučenko
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un salīdzināt animāciju veidošanas iespējas HTML5 vidē sešstūra puzles spēlei. Darba mērķa sasniegšanai tika izpētītas animāciju veidošanas iespējas HTML5 vidē, analizētas un salīdzinātas SVG, CSS3 un JavaScript animāciju veidošanas iespējas, izstrādāta sešstūra puzles spēle, lietojot zināmās animēšanas tehnikas, raksturotas izstrādes problēmas, un veikti secinājumi, balstoties uz teorētiskās daļas analīzi, kura tiek salīdzināta ar praktiskajā daļā iegūtajiem rezultātiem. Darba gaitā tika apskatītas animāciju veidošanas metodes. Literatūras avotu analīzes rezultātā tika apkopoti dažādu autoru minētie animācijas metožu plusi un mīnusi, kā arī apskatīta animāciju sintakse un to teorētiskās iespējas. Praktiskās daļas ietvaros apskatītās animāciju metodes tika pielietotas sešstūra puzles spēles izstrādē. Tiek aprakstīti ar animācijām saistītie izstrādes procesa posmi un veikts animācijas metožu salīdzinājums. Darba noslēgumā tiek apkopota iegūtā pieredze un izvirzīti no secinājumiem izrietoši priekšlikumi turpmākai animāciju pielietošanai. Darba apjoms - 63 lpp., 3 tabulas, 29 attēli un 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi HTML5 animācijas, SVG, CSS3
Atslēgas vārdi angļu valodā HTML5 animation, SVG, CSS3
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2015 01:58:38