Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Animāciju veidošanas iespēju izpēte HTML5 valodas vidē sešstūra puzles spēles izstrādāšanai
Title in English A Study of HTML5 Animation Techniques for the Development of a Hexagon Puzzle Game
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Antons Patļins
Reviewer Mg. sc. ing. Oļegs Gaidučenko
Abstract Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un salīdzināt animāciju veidošanas iespējas HTML5 vidē sešstūra puzles spēlei. Darba mērķa sasniegšanai tika izpētītas animāciju veidošanas iespējas HTML5 vidē, analizētas un salīdzinātas SVG, CSS3 un JavaScript animāciju veidošanas iespējas, izstrādāta sešstūra puzles spēle, lietojot zināmās animēšanas tehnikas, raksturotas izstrādes problēmas, un veikti secinājumi, balstoties uz teorētiskās daļas analīzi, kura tiek salīdzināta ar praktiskajā daļā iegūtajiem rezultātiem. Darba gaitā tika apskatītas animāciju veidošanas metodes. Literatūras avotu analīzes rezultātā tika apkopoti dažādu autoru minētie animācijas metožu plusi un mīnusi, kā arī apskatīta animāciju sintakse un to teorētiskās iespējas. Praktiskās daļas ietvaros apskatītās animāciju metodes tika pielietotas sešstūra puzles spēles izstrādē. Tiek aprakstīti ar animācijām saistītie izstrādes procesa posmi un veikts animācijas metožu salīdzinājums. Darba noslēgumā tiek apkopota iegūtā pieredze un izvirzīti no secinājumiem izrietoši priekšlikumi turpmākai animāciju pielietošanai. Darba apjoms - 63 lpp., 3 tabulas, 29 attēli un 3 pielikumi.
Keywords HTML5 animācijas, SVG, CSS3
Keywords in English HTML5 animation, SVG, CSS3
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 01.06.2015 01:58:38