Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Tirgus pētījumi uzņēmuma attīstības nodrošināšanai
Nosaukums angļu valodā Marketing Analysis for Ensuring of Business Development
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Leonards Budņiks
Anotācija “Mārketinga pētījumi biznesa lēmumu pieņemšanā”: Bakalaura darbs/ Seyhun Shikhaliyev, Elīna Galie-Sarkane, profesore, Ekonomikas zinātņu doktore –Rīga: Rīgas Tehniskā Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ražošanas ekonomikas un uzņēmējdarbības institūts, Ārvalstu studentu departments, bakalaura programma “Uzņēmējdarbība un vadība ” Bakalaura darbs ir rakstīts angļu valodā. Tas ietver 14 tabulas, 15 diagrammas un 3 pielikumus. Bibliogrāfija satur atsauces no 35 avotiem. Bakalaura dars satur 2 daļas – teorētisko un praktisko. Teorētiskā daļa apraksta vairākus jautājumus par mārketinga pētījumiem, piemēram, mārketinga pētījumu darbības jomu, to metodēm un efektivitāti praksē. Šajā darbā apskatītās metodes un soļi tiek izskaidroti tik dziļi, cik vien tas ir iespējams. To efektivitāte un lietderīgums dažādos avotos tiek precizēti dažādi. Praktiskā daļa ietver sevī uzņēmējdarbības un uzņēmumu, datu ievākšanas, to procesu, datu analīzes apskatu, kā arī finanšu pārskatu analīzi biznesa lēmumu pieņemšanai. Svarīgi, ka autors izskaidro datu ievākšanas un to analīzes procesu. Uzņēmuma attīstības veicināšana un pozīciju nostiprināšana ir ļoti svarīgi šī darba praktiskās daļas jautājumi. Autors secina, ka svarīgākais darba mērķis ir piemērotu un ticamu datu ievākšana, ņemot vērā ierobežojumus. Cits jautājums ir par ievākto datu pareizu analīzi, ņemot vērā sīkumus. Autors secina, ka tigus vide un tā stāvoklis. Autors uzskata ka tirgus vide un situācija ir jāņem vērā, jo tas ietekmē procesu.
Atslēgas vārdi Tirgus pētījumi, uzņēmums
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketinf analysis, enterprise
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2015 16:05:56