Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Tirgus pētījumi uzņēmuma attīstības nodrošināšanai
Title in English Marketing Analysis for Ensuring of Business Development
Department Foreign Students Department
Scientific advisor Elīna Gaile-Sarkane
Reviewer Leonards Budņiks
Abstract “Mārketinga pētījumi biznesa lēmumu pieņemšanā”: Bakalaura darbs/ Seyhun Shikhaliyev, Elīna Galie-Sarkane, profesore, Ekonomikas zinātņu doktore –Rīga: Rīgas Tehniskā Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ražošanas ekonomikas un uzņēmējdarbības institūts, Ārvalstu studentu departments, bakalaura programma “Uzņēmējdarbība un vadība ” Bakalaura darbs ir rakstīts angļu valodā. Tas ietver 14 tabulas, 15 diagrammas un 3 pielikumus. Bibliogrāfija satur atsauces no 35 avotiem. Bakalaura dars satur 2 daļas – teorētisko un praktisko. Teorētiskā daļa apraksta vairākus jautājumus par mārketinga pētījumiem, piemēram, mārketinga pētījumu darbības jomu, to metodēm un efektivitāti praksē. Šajā darbā apskatītās metodes un soļi tiek izskaidroti tik dziļi, cik vien tas ir iespējams. To efektivitāte un lietderīgums dažādos avotos tiek precizēti dažādi. Praktiskā daļa ietver sevī uzņēmējdarbības un uzņēmumu, datu ievākšanas, to procesu, datu analīzes apskatu, kā arī finanšu pārskatu analīzi biznesa lēmumu pieņemšanai. Svarīgi, ka autors izskaidro datu ievākšanas un to analīzes procesu. Uzņēmuma attīstības veicināšana un pozīciju nostiprināšana ir ļoti svarīgi šī darba praktiskās daļas jautājumi. Autors secina, ka svarīgākais darba mērķis ir piemērotu un ticamu datu ievākšana, ņemot vērā ierobežojumus. Cits jautājums ir par ievākto datu pareizu analīzi, ņemot vērā sīkumus. Autors secina, ka tigus vide un tā stāvoklis. Autors uzskata ka tirgus vide un situācija ir jāņem vērā, jo tas ietekmē procesu.
Keywords Tirgus pētījumi, uzņēmums
Keywords in English Marketinf analysis, enterprise
Language eng
Year 2015
Date and time of uploading 31.05.2015 16:05:56