Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums Likviditātes pārvaldība komercbankā
Nosaukums angļu valodā Liquidity Management in a Commercial Bank
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Nataļja Lāce
Recenzents Jūlija Bistrova
Anotācija ANOTĀCIJA HERATH MUDIYASENLAGE C. B. ‘’Likviditātes pārvaldība komercbankā’’: Maģistra darbs/C. B. Herath Mudiyasenlage, Nataļja Lāce, profesore, ekonomikas doktore – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Koorporatīvo finanšu un ekonomikas nodaļa, Ārzemju studentu departaments, maģistra programma ‘’ Uzņēmējdarbības finanses’’ 2015 – 131.lpp. Maģistra darbs uzrakstīts angļu valodā. Tas sastāv no 14 diagrammām, 15 tabulām. Darbā izmantoto literatūras avotu skaits – 30. Maģistra darbs lielākoties sastāv no 3 daļām: Analītiskās, Teorētiskās un Praktiskās daļas. Šajā darbā pētīts komerciālas bankas likviditātes menedžments, veicot empīrisku Latvijas komerciālo banku datu analīzi. Galvenais darba mērķis bija noteikt empīrisku pierādījumu likviditātes menedžmenta ietekmei komercbanku darbībā un to, kādā veidā komercbankas var paaugstināt tās likviditāti un pozīcijas, izmantojot finanšu rādītāju analīzi. Analītiskajā daļā aprakstīta vispārīga banku darbības prakse un politika, lielāko uzsvaru liekot uz Latvijas banku struktūru un tās konceptiem. Teorijas, aprēķini un menedžmenta metodes aprakstītas teorētiskajā daļā. Tradicionālo finanšu rādītāju analīze veikta praktiskajā daļā, lai identificētu nepieciešamos mērījumus vispārēja Latvijas komercbanku finanšu rādītāju analīzes moduļa izveidei, savukārt modulis izveidots, lai pierādītu darbā izvirzīto hipotēzi. Šī pētījuma rezultāti novērtē esošos likviditātes pārvaldības procesus un struktūras, meklējot nepilnības starp to, kas eksistē, un to, kam jābūt, un sniedz padomu tālākai, pareizai bankas iekšējās likviditātes pārvaldības sistēmas pārraudzības sistēmas izveidei, kas savukārt dos labu pamatu bankas attīstībai un ilgstpējībai, izmantojot biznesa finanšu rādītājus modernā Austrumeiropas banku industrijā, lai tiektos pretim konkurētspējīgas pozīcijas iegūšanai ar augstākas prognozēšanas iespējām. Visbeidzot, pētījums dod iespēju likviditātes nozares informācijas lietotājiem un radītājiem, tā vietā, lai izmantotu tradicionālo finanšu rādītāju analīzi, balstīties uz vispārīga finanšu rādītāju moduļa analīzi.
Atslēgas vārdi Komercbankas, Pārraudzība, Likviditātes un Rentabilitātes (Maksātspējas) rādītāji
Atslēgas vārdi angļu valodā Commercial Banks, Supervision, Liquidity And Adequacy (Solvency) Ratios
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2015 13:04:22