Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Finance
Title in original language Likviditātes pārvaldība komercbankā
Title in English Liquidity Management in a Commercial Bank
Department Foreign Students Department
Scientific advisor Nataļja Lāce
Reviewer Jūlija Bistrova
Abstract ANOTĀCIJA HERATH MUDIYASENLAGE C. B. ‘’Likviditātes pārvaldība komercbankā’’: Maģistra darbs/C. B. Herath Mudiyasenlage, Nataļja Lāce, profesore, ekonomikas doktore – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Koorporatīvo finanšu un ekonomikas nodaļa, Ārzemju studentu departaments, maģistra programma ‘’ Uzņēmējdarbības finanses’’ 2015 – 131.lpp. Maģistra darbs uzrakstīts angļu valodā. Tas sastāv no 14 diagrammām, 15 tabulām. Darbā izmantoto literatūras avotu skaits – 30. Maģistra darbs lielākoties sastāv no 3 daļām: Analītiskās, Teorētiskās un Praktiskās daļas. Šajā darbā pētīts komerciālas bankas likviditātes menedžments, veicot empīrisku Latvijas komerciālo banku datu analīzi. Galvenais darba mērķis bija noteikt empīrisku pierādījumu likviditātes menedžmenta ietekmei komercbanku darbībā un to, kādā veidā komercbankas var paaugstināt tās likviditāti un pozīcijas, izmantojot finanšu rādītāju analīzi. Analītiskajā daļā aprakstīta vispārīga banku darbības prakse un politika, lielāko uzsvaru liekot uz Latvijas banku struktūru un tās konceptiem. Teorijas, aprēķini un menedžmenta metodes aprakstītas teorētiskajā daļā. Tradicionālo finanšu rādītāju analīze veikta praktiskajā daļā, lai identificētu nepieciešamos mērījumus vispārēja Latvijas komercbanku finanšu rādītāju analīzes moduļa izveidei, savukārt modulis izveidots, lai pierādītu darbā izvirzīto hipotēzi. Šī pētījuma rezultāti novērtē esošos likviditātes pārvaldības procesus un struktūras, meklējot nepilnības starp to, kas eksistē, un to, kam jābūt, un sniedz padomu tālākai, pareizai bankas iekšējās likviditātes pārvaldības sistēmas pārraudzības sistēmas izveidei, kas savukārt dos labu pamatu bankas attīstībai un ilgstpējībai, izmantojot biznesa finanšu rādītājus modernā Austrumeiropas banku industrijā, lai tiektos pretim konkurētspējīgas pozīcijas iegūšanai ar augstākas prognozēšanas iespējām. Visbeidzot, pētījums dod iespēju likviditātes nozares informācijas lietotājiem un radītājiem, tā vietā, lai izmantotu tradicionālo finanšu rādītāju analīzi, balstīties uz vispārīga finanšu rādītāju moduļa analīzi.
Keywords Komercbankas, Pārraudzība, Likviditātes un Rentabilitātes (Maksātspējas) rādītāji
Keywords in English Commercial Banks, Supervision, Liquidity And Adequacy (Solvency) Ratios
Language eng
Year 2015
Date and time of uploading 31.05.2015 13:04:22