Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas izveide SIA "Greenline Hygienic Production"
Nosaukums angļu valodā "Development of Quality Management System in the "Greenline Hygienic Production" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., Jānis Pildavs
Recenzents Mg.oec., Maira Sapata
Anotācija Kondratjevs R. Kvalitātes vadības sistēmas izveide SIA “Greenline Hygienic Production”: Bakalaura darbs /R.Kondratjevs, J.Pildavs. – Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015. – 64 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 64 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 5 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietvērti: 12 avoti latviešu, 8 angļu, 33 krievu valodā. Darbam pievienoti 15 pielikumi uz 17lpp. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus SIA ”Greenline Hygienic Production” kvalitātes vadības sistēmas izveidei atbilstoši ISO 9001:2008 standarta prasībām. Pirmajā darba daļā tiek veikta zinātniskās literatūras, mācību grāmatu, rakstu un uzņēmuma SIA “Greenline Hygienic Production” iekšējās un ārējās dokumentācijas izpēte un analīze. Otrajā darba daļā tiek sniegts SIA “Greenline Hygienic Production” raksturojums , tiek aprakstīts iekšējā audita veikšanas process. Trešajā darba daļā tiek izstrādāti priekšlikumi SIA “Greenline Hygienic Production” kvalitātes vadības sistēmas izveidei. tiek veikta Kano – IPA analīze, lai noteikt priekšlikumu veiksmes pamatfaktorus. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir: izveidot un dokumentēt kvalitātes vadības sistēmu, nodrošināt patērētāja atgriezenisko saiti, izstrādāt monitoringa procesu produkta mitruma mērīšanai.
Atslēgas vārdi kvalitātes vadības sistēmas izveide
Atslēgas vārdi angļu valodā development of Quality Management System
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2015 00:24:10