Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības sistēmas izveide SIA "Greenline Hygienic Production"
Title in English "Development of Quality Management System in the "Greenline Hygienic Production" Ltd"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Mg.oec., Jānis Pildavs
Reviewer Mg.oec., Maira Sapata
Abstract Kondratjevs R. Kvalitātes vadības sistēmas izveide SIA “Greenline Hygienic Production”: Bakalaura darbs /R.Kondratjevs, J.Pildavs. – Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015. – 64 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 64 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 5 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietvērti: 12 avoti latviešu, 8 angļu, 33 krievu valodā. Darbam pievienoti 15 pielikumi uz 17lpp. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus SIA ”Greenline Hygienic Production” kvalitātes vadības sistēmas izveidei atbilstoši ISO 9001:2008 standarta prasībām. Pirmajā darba daļā tiek veikta zinātniskās literatūras, mācību grāmatu, rakstu un uzņēmuma SIA “Greenline Hygienic Production” iekšējās un ārējās dokumentācijas izpēte un analīze. Otrajā darba daļā tiek sniegts SIA “Greenline Hygienic Production” raksturojums , tiek aprakstīts iekšējā audita veikšanas process. Trešajā darba daļā tiek izstrādāti priekšlikumi SIA “Greenline Hygienic Production” kvalitātes vadības sistēmas izveidei. tiek veikta Kano – IPA analīze, lai noteikt priekšlikumu veiksmes pamatfaktorus. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir: izveidot un dokumentēt kvalitātes vadības sistēmu, nodrošināt patērētāja atgriezenisko saiti, izstrādāt monitoringa procesu produkta mitruma mērīšanai.
Keywords kvalitātes vadības sistēmas izveide
Keywords in English development of Quality Management System
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 31.05.2015 00:24:10