Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Increasing Competitiveness of a Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Judīte Jakubāne
Recenzents Dr.oec.Konstantīns Didenko, Profesors
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autors: Raitis Zihmanis Diplomprojekta temats: Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts. Diplomprojekta apjoms: darbs sastāv no ievada,3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 57 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 16 tabulas un 7 formulas. Darbam pievienoti 1 pielikums uz 2 lapām. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Ar uzņēmējdarbību saistīta literatūra un interneta resursi, nozares raksturojums, biznesa vides novērtējums. Kā arī tika izmantoti uzņēmuma iekšējā informācija. Darba bibliogrāfiskajā sarakstā ir iekļauti 12 avoti. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai nepieciešamos uzlabojumus vai ieviest jauninājumus uzņēmumā. Diplomprojektā tika veikti šādi analītiski pētījumi: • Biznesa vides novērtējums • Uzņēmuma nozares raksturojums • Veikta uzņēmuma SVID analīze Uzņēmuma analīzes rezultātā, tika noteiktas uzņēmuma vājās puses. Uzņēmuma vājo pušu uzlabošanai tika izstrādāti trīs priekšlikumu, kas uzlabos uzņēmuma konkurētspēju. Šīs aktivitātes ir sekojošas: Mārketinga attīstīšana, uzņēmuma paplašināšanās, jaunu iekārtu iegāde (diversifikācija). Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: R.Zihmanis Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts : Diplomprojekts / Judīte Jakubāne – Datorsalikums. –Rīga: RTU, 2015. - 57 lpp.
Atslēgas vārdi Diplomprojekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Diploma
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2015 23:18:05