Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Title in English Project for Increasing Competitiveness of a Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec. Judīte Jakubāne
Reviewer Dr.oec.Konstantīns Didenko, Profesors
Abstract ANOTĀCIJA Diplomprojekta autors: Raitis Zihmanis Diplomprojekta temats: Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts. Diplomprojekta apjoms: darbs sastāv no ievada,3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 57 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 16 tabulas un 7 formulas. Darbam pievienoti 1 pielikums uz 2 lapām. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Ar uzņēmējdarbību saistīta literatūra un interneta resursi, nozares raksturojums, biznesa vides novērtējums. Kā arī tika izmantoti uzņēmuma iekšējā informācija. Darba bibliogrāfiskajā sarakstā ir iekļauti 12 avoti. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai nepieciešamos uzlabojumus vai ieviest jauninājumus uzņēmumā. Diplomprojektā tika veikti šādi analītiski pētījumi: • Biznesa vides novērtējums • Uzņēmuma nozares raksturojums • Veikta uzņēmuma SVID analīze Uzņēmuma analīzes rezultātā, tika noteiktas uzņēmuma vājās puses. Uzņēmuma vājo pušu uzlabošanai tika izstrādāti trīs priekšlikumu, kas uzlabos uzņēmuma konkurētspēju. Šīs aktivitātes ir sekojošas: Mārketinga attīstīšana, uzņēmuma paplašināšanās, jaunu iekārtu iegāde (diversifikācija). Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: R.Zihmanis Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts : Diplomprojekts / Judīte Jakubāne – Datorsalikums. –Rīga: RTU, 2015. - 57 lpp.
Keywords Diplomprojekts
Keywords in English Diploma
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 30.05.2015 23:18:05