Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Audita pakalpojumu uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for Increasing Business Performance of an Audit Service Company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Jānis Mežiels
Recenzents Dr.oec. Irina Voronova, profesore
Anotācija Bakalaura diplomprojekta nosaukums ir „Audita pakalpojumu uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts”. Bakalaura diplomprojekta sastāv no trīs daļām. Analītiskajā daļā ir iekļauts uzņēmuma darbības raksturojums un organizatoriskā struktūra. Tika veikta uzņēmuma saimnieciskās darbības analīze, efektivitātes novērtējums, konkurentu analīze, nozares analīze un SVID analīze, ar kuras palīdzību tika izvērtēta sabiedrības iekšējā un ārējā vide. Pēc analīzes veikšanas, tika identificētas problēmas, un izstrādāti trīs priekšlikumi darbības efektivitātes uzlabošanai. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāti un ar aprēķinu palīdzību pamatoti trīs priekšlikumi audita pakalpojumu uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai: 1. Debitoru parādu aprites uzlabošana. 2. Darbinieku produktivitātes uzlabošana. 3. Efektīvas darba komandas izveidošana. Tehnoloģiskajā daļā ir aprakstīta sabiedrības darbinieku datubāze un pētīta darbinieku struktūra dažādos griezumos, izmantojot datubāzes pamata atskaites sniegtos datus un izstrādāts priekšlikums darbinieku datu bāzes pilnveidošanai. Darba gaitā autore secina: lai uzlabotu uzņēmuma debitoru aprites rādītājus, nepieciešams samazināt debitora atlikumus, veicot regulāru debitoru parādu novērtēšanu un kontroli. Ja debitoru parādi netiks regulāri kontrolēti, rezultātā var izveidoties šaubīgie parādi. Veiksmīgi izvēlēta darbinieku motivēšanas taktika darbiniekus mudina strādāt labāk, produktīvāk un veicina lojalitāti uzņēmumā. Pēc autores domām uzņēmuma darbinieki ir ieinteresēti efektīvas darba komandas izveidošanā, jo no tā ir atkarīgi arī katras komandas darba rezultāti un līdz ar to arī izaugsmes iespējas. Darba apjoms ir 84 lapaspuses. Darbs papildināts ar 38 attēliem, 42 tabulām un 9 pielikumiem. Temata izpētei izmantoti 29 literatūras avoti latviešu un angļu valodā.
Atslēgas vārdi Efektivitāte, audita pakalpojumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Efficiency, audit services
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2015 17:33:10