Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Audita pakalpojumu uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts"
Title in English "Project for Increasing Business Performance of an Audit Service Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec. Jānis Mežiels
Reviewer Dr.oec. Irina Voronova, profesore
Abstract Bakalaura diplomprojekta nosaukums ir „Audita pakalpojumu uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts”. Bakalaura diplomprojekta sastāv no trīs daļām. Analītiskajā daļā ir iekļauts uzņēmuma darbības raksturojums un organizatoriskā struktūra. Tika veikta uzņēmuma saimnieciskās darbības analīze, efektivitātes novērtējums, konkurentu analīze, nozares analīze un SVID analīze, ar kuras palīdzību tika izvērtēta sabiedrības iekšējā un ārējā vide. Pēc analīzes veikšanas, tika identificētas problēmas, un izstrādāti trīs priekšlikumi darbības efektivitātes uzlabošanai. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāti un ar aprēķinu palīdzību pamatoti trīs priekšlikumi audita pakalpojumu uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai: 1. Debitoru parādu aprites uzlabošana. 2. Darbinieku produktivitātes uzlabošana. 3. Efektīvas darba komandas izveidošana. Tehnoloģiskajā daļā ir aprakstīta sabiedrības darbinieku datubāze un pētīta darbinieku struktūra dažādos griezumos, izmantojot datubāzes pamata atskaites sniegtos datus un izstrādāts priekšlikums darbinieku datu bāzes pilnveidošanai. Darba gaitā autore secina: lai uzlabotu uzņēmuma debitoru aprites rādītājus, nepieciešams samazināt debitora atlikumus, veicot regulāru debitoru parādu novērtēšanu un kontroli. Ja debitoru parādi netiks regulāri kontrolēti, rezultātā var izveidoties šaubīgie parādi. Veiksmīgi izvēlēta darbinieku motivēšanas taktika darbiniekus mudina strādāt labāk, produktīvāk un veicina lojalitāti uzņēmumā. Pēc autores domām uzņēmuma darbinieki ir ieinteresēti efektīvas darba komandas izveidošanā, jo no tā ir atkarīgi arī katras komandas darba rezultāti un līdz ar to arī izaugsmes iespējas. Darba apjoms ir 84 lapaspuses. Darbs papildināts ar 38 attēliem, 42 tabulām un 9 pielikumiem. Temata izpētei izmantoti 29 literatūras avoti latviešu un angļu valodā.
Keywords Efektivitāte, audita pakalpojumi
Keywords in English Efficiency, audit services
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 29.05.2015 17:33:10