Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma personāla motivācijas sistēmas pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Creating Personnel Motivation System in a Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.Deniss Ščeulovs
Recenzents Bc.oec. Baiba Savicka SIA "Komunikāciju darbnīca" pārdošanas vadītāja
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Garkāja S., Uzņēmuma motivācijas sistēmas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītājs: Ščeulovs D. – Datorsalikums. – Rīga:RTU,2015. – 92.lpp. Diplomprojekta apjoms: 80 lapas; darbā iekļautas 9 tabulas, 19 attēli; darbam pievienoti 11 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 34 literatūras avoti. T.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un personāla motivēšanā, kā arī biedrības publicētie un nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta biedrības personāla motivēšanas sistēmas analīze. Teorētiskajā daļā analizēti personāla motivēšanas teorētiskie aspekti un labās prakses piemēri personāla motivēšanas sistēmas veidošanas jomā. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti biedrības personāla motivēšanas sistēmas procesa pilnveidošanai: projekts “pieredzes apmaiņas brauciens”, projekts “pozitīvā vērtējuma ietveršana biedrības ikdienā” un “samaksa par labi padarītu darbu”.
Atslēgas vārdi motivātijas sistēma, uzlabojumi, izveide,darba samaksa,pateicība, finansiālie apbalvojumi
Atslēgas vārdi angļu valodā motivation system, improving, creating, job salary, implement, financial rewards
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2015 13:12:40