Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Uzņēmuma personāla motivācijas sistēmas pilnveidošanas projekts
Title in English Project for Creating Personnel Motivation System in a Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec.Deniss Ščeulovs
Reviewer Bc.oec. Baiba Savicka SIA "Komunikāciju darbnīca" pārdošanas vadītāja
Abstract Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Garkāja S., Uzņēmuma motivācijas sistēmas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītājs: Ščeulovs D. – Datorsalikums. – Rīga:RTU,2015. – 92.lpp. Diplomprojekta apjoms: 80 lapas; darbā iekļautas 9 tabulas, 19 attēli; darbam pievienoti 11 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 34 literatūras avoti. T.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un personāla motivēšanā, kā arī biedrības publicētie un nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta biedrības personāla motivēšanas sistēmas analīze. Teorētiskajā daļā analizēti personāla motivēšanas teorētiskie aspekti un labās prakses piemēri personāla motivēšanas sistēmas veidošanas jomā. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti biedrības personāla motivēšanas sistēmas procesa pilnveidošanai: projekts “pieredzes apmaiņas brauciens”, projekts “pozitīvā vērtējuma ietveršana biedrības ikdienā” un “samaksa par labi padarītu darbu”.
Keywords motivātijas sistēma, uzlabojumi, izveide,darba samaksa,pateicība, finansiālie apbalvojumi
Keywords in English motivation system, improving, creating, job salary, implement, financial rewards
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 29.05.2015 13:12:40