Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Quality Management System in the State Emergency Medical Service"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Anita Jaunzeme
Recenzents Mg.oec., Natālija Bolbate
Anotācija Dūda L. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā: Bakalaura darbs / L.Dūda, A.Jaunzeme. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015. - 66 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā iekļauti 10 attēli, 4 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 29 avoti latviešu un 8 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir aplūkojot galvenos sistēmas elementus, izvērtēt kvalitātes vadības sistēmas darbību Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, lai izstrādātu priekšlikumus tās efektīvai uzlabošanai. Pirmajā darba daļā tiek aplūkoti teorētiskie materiāli par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu, tās nozīmību organizācijas attīstībā. Tiek aprakstītas vairākas kvalitātes sistēmas pilnveides metodes, kuras palīdz noteikt klientu apmierinātības līmeni un pastāvošo problēmu cēloņus. Otrajā darba daļā tiek raksturots Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienests, tā kvalitātes vadības sistēma – ieviešana, dokumentācija, darbinieku pilnvaras un pielietotās kvalitātes nodrošināšanas metodes. Tiek definētas galvenās NMP dienesta problēmas un, izmantojot Cēloņu – seku diagrammu, atklāti problēmas cēloņi. Trešajā darba daļā tiek izstrādāti kvalitātes pilnveides priekšlikumi analīzes rezultātā atklāto problēmu risināšanai, izvērtēta to efektivitāte. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir: • Pēdējo 5 gadu laikā NMP dienestu ir skārušas būtiskas pārmaiņas un reformas, kas veicinājušas tā attīstību. • NMP dienestā pastāv būtiskas problēmas saistībā ar NMP izsaukšanas procesu un darbinieku noslogotību, informācijas apmaiņu, kā arī jaunu procedūru izveidi un aktualizēšanu. • Lai novērstu problēmas, būtu jāpopularizē tālruņa numurs ‘113’, jāizglīto sabiedrība pirmās palīdzības sniegšanā, jāveic izmaiņas procedūru izveides procesā, kā arī jāizveido iekšējās komunikācijas tīkls un jācenšas uzlabot darbinieku darba apstākļi, lai mazinātu spriedzi un psihoemocionālo stresu.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadības sistēma, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality management system, State Emergency Medical service
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2015 12:44:29