Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā"
Title in English "Improvement of Quality Management System in the State Emergency Medical Service"
Author Līga Dūda
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Anita Jaunzeme
Reviewer Mg.oec., Natālija Bolbate
Abstract Dūda L. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā: Bakalaura darbs / L.Dūda, A.Jaunzeme. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015. - 66 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā iekļauti 10 attēli, 4 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 29 avoti latviešu un 8 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir aplūkojot galvenos sistēmas elementus, izvērtēt kvalitātes vadības sistēmas darbību Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, lai izstrādātu priekšlikumus tās efektīvai uzlabošanai. Pirmajā darba daļā tiek aplūkoti teorētiskie materiāli par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu, tās nozīmību organizācijas attīstībā. Tiek aprakstītas vairākas kvalitātes sistēmas pilnveides metodes, kuras palīdz noteikt klientu apmierinātības līmeni un pastāvošo problēmu cēloņus. Otrajā darba daļā tiek raksturots Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienests, tā kvalitātes vadības sistēma – ieviešana, dokumentācija, darbinieku pilnvaras un pielietotās kvalitātes nodrošināšanas metodes. Tiek definētas galvenās NMP dienesta problēmas un, izmantojot Cēloņu – seku diagrammu, atklāti problēmas cēloņi. Trešajā darba daļā tiek izstrādāti kvalitātes pilnveides priekšlikumi analīzes rezultātā atklāto problēmu risināšanai, izvērtēta to efektivitāte. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir: • Pēdējo 5 gadu laikā NMP dienestu ir skārušas būtiskas pārmaiņas un reformas, kas veicinājušas tā attīstību. • NMP dienestā pastāv būtiskas problēmas saistībā ar NMP izsaukšanas procesu un darbinieku noslogotību, informācijas apmaiņu, kā arī jaunu procedūru izveidi un aktualizēšanu. • Lai novērstu problēmas, būtu jāpopularizē tālruņa numurs ‘113’, jāizglīto sabiedrība pirmās palīdzības sniegšanā, jāveic izmaiņas procedūru izveides procesā, kā arī jāizveido iekšējās komunikācijas tīkls un jācenšas uzlabot darbinieku darba apstākļi, lai mazinātu spriedzi un psihoemocionālo stresu.
Keywords Kvalitātes vadības sistēma, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Keywords in English Quality management system, State Emergency Medical service
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 29.05.2015 12:44:29