Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums M-komercijas lietotņu lietojamības izpēte
Nosaukums angļu valodā Research of Usability of M-commerce Applications
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Inese Šūpulniece
Recenzents Mg. sc. ing. Renārs Jansons
Anotācija Mobilā komercija šobrīd ir strauji augoša nozare ar augstiem investīciju apjomiem. Uzņēmumiem, kuri mēģina gūt peļņu ar mobilās komercijas lietojumiem, ir jāpievērš īpaša uzmanība šo lietotņu lietojamībai. Tam par iemeslu ir lietojamības ietekme uz uzņēmuma atpazīstamību, uzticamību un citiem nozīmīgiem rādītājiem. Darba galvenais mērķis ir izpētīt lietojamības novērtēšanas un uzlabošanas metodes m-komercijas kontekstā. Mērķa sasniegšanā tika izvirzīti vairāki uzdevumi, kuru izpildei darba teorētiskajā daļā tiek aplūkotas 3 galvenās tēmas: lietojamība un tās novērtēšanas metodes, m-komercija un tās aktualitāte, lietojamība mobilajos un m-komercijas lietojumos. Darba praktiskajā daļā tiek salīdzinātas 3 m-komercijas mazumtirdzniecības lietotnes. Lietotņu salīdzināšanā tiek izmantota viena no lietojamības testēšanas metodēm – lietotāju novērošana. Lietotnes tika salīdzinātas pēc 3 kritērijiem - rezultatīvums, efektivitāte un apgūstamība. Lietotāju novērošana sniedza daudzpusīgus rezultātus par aplūkoto lietojumu lietojamību kā rezultātā tika atrastas galvenās m-komercijas lietotņu lietojamības kļūdas un izstrādāti ieteikumi šo kļūdu novēršanai. Šāda veida rezultāti būs ļoti lietderīgi ikvienam, kuru interesē m-komercijas nozare. Darba apjoms - 58. lpp., 8 tabulas, 5 attēli un 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Lietojamība, lietojamības novērtēšanas metodes, lietojamības novērtēšana, mobilā komercija, m-komercija, lietotāju novērošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Usability, usability evaluation methods, usability evaluation, mobile commerce, m-commerce, user observation
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2015 21:07:33