Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Drošības pārvaldības sistēmas pilnveide VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Safety Management System in the State JSC "Riga International Airport"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., Jānis Mazais
Recenzents Mg.sc.ing., Guntis Tribis
Anotācija Larionovs L. Drošības pārvaldības sistēmas pilnveide VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””: Bakalaura darbs / L.Larionovs, J.Mazais. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015. – 85 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 74 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 6 tabulas, 9 formulas. Izmantotās literatūras avotu sarakstā ietverti: 7 avoti latviešu valodā, 30 angļu valodā un 10 VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” nepublicētie materiāli. Darbam pievienoti 9 pielikumi uz 10 lpp. Darba mērķis ir izvēlēties piemērotāko procesu pilnveides metodi un izstrādāt drošības pārvaldības sistēmas pilnveides priekšlikumus, lai samazinātu drošības gadījumu skaitu un palielinātu lidlauka drošības līmeni. Pirmajā darba daļā ir izpētītas un savā starpā salīdzinātas procesu pilnveides metodes, to filozofijas un principi, pilnveides process un metodēs izmantotie instrumenti un metodes, kuras ir piemērotas drošības pārvaldības sistēmas pilnveidei. Otrajā darba daļā ir novērtēta uzņēmuma ieviestā drošības pārvaldības sistēma un lidlauka ekspluatācijas nodrošināšanas process, kā arī veikta minētā procesa analīze, lai novērtētu procesa sniegumu un galvenos cēloņus, kas rada drošības gadījumus un samazina lidlauka drošības līmeni. Trešajā darba daļā ir pamatota piemērotākā procesu pilnveides metode, lai pilnveidotu drošības pārvaldības sistēmu, un izstrādāti priekšlikumi piedāvātā risinājuma integrēšanai šajā drošības pārvaldības sistēmā. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir tādi, ka piemērotākā metode uzņēmuma procesu pilnveidei ir Kaizen metode un, lai šo metodi veiksmīgi pielietotu, ir nepieciešams izveidot atbilstošu vidi, kas sevī metodes integrēšanu uzņēmuma drošības pārvaldības sistēmā, kas ļautu pirmajā metodes pielietošanas gadā lidlauka drošības līmeni paaugstināt par 40%.
Atslēgas vārdi Drošības pārvaldības sistēma, drošības pārvaldības sistēmas pilnveide, lidlauka drošības līmenis, drošības gadījums, Kaizen, Six-Sigma.
Atslēgas vārdi angļu valodā Safety management system, improvement of safety management system, aerodrome safety level, safety event, Kaizen, Six-Sigma.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2015 21:05:03