Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Drošības pārvaldības sistēmas pilnveide VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"
Title in English "Improvement of Safety Management System in the State JSC "Riga International Airport"
Author Linards Larionovs
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Dr.sc.ing., Jānis Mazais
Reviewer Mg.sc.ing., Guntis Tribis
Abstract Larionovs L. Drošības pārvaldības sistēmas pilnveide VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””: Bakalaura darbs / L.Larionovs, J.Mazais. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015. – 85 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 74 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 6 tabulas, 9 formulas. Izmantotās literatūras avotu sarakstā ietverti: 7 avoti latviešu valodā, 30 angļu valodā un 10 VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” nepublicētie materiāli. Darbam pievienoti 9 pielikumi uz 10 lpp. Darba mērķis ir izvēlēties piemērotāko procesu pilnveides metodi un izstrādāt drošības pārvaldības sistēmas pilnveides priekšlikumus, lai samazinātu drošības gadījumu skaitu un palielinātu lidlauka drošības līmeni. Pirmajā darba daļā ir izpētītas un savā starpā salīdzinātas procesu pilnveides metodes, to filozofijas un principi, pilnveides process un metodēs izmantotie instrumenti un metodes, kuras ir piemērotas drošības pārvaldības sistēmas pilnveidei. Otrajā darba daļā ir novērtēta uzņēmuma ieviestā drošības pārvaldības sistēma un lidlauka ekspluatācijas nodrošināšanas process, kā arī veikta minētā procesa analīze, lai novērtētu procesa sniegumu un galvenos cēloņus, kas rada drošības gadījumus un samazina lidlauka drošības līmeni. Trešajā darba daļā ir pamatota piemērotākā procesu pilnveides metode, lai pilnveidotu drošības pārvaldības sistēmu, un izstrādāti priekšlikumi piedāvātā risinājuma integrēšanai šajā drošības pārvaldības sistēmā. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir tādi, ka piemērotākā metode uzņēmuma procesu pilnveidei ir Kaizen metode un, lai šo metodi veiksmīgi pielietotu, ir nepieciešams izveidot atbilstošu vidi, kas sevī metodes integrēšanu uzņēmuma drošības pārvaldības sistēmā, kas ļautu pirmajā metodes pielietošanas gadā lidlauka drošības līmeni paaugstināt par 40%.
Keywords Drošības pārvaldības sistēma, drošības pārvaldības sistēmas pilnveide, lidlauka drošības līmenis, drošības gadījums, Kaizen, Six-Sigma.
Keywords in English Safety management system, improvement of safety management system, aerodrome safety level, safety event, Kaizen, Six-Sigma.
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 28.05.2015 21:05:03