Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Telekomunikāciju uzņēmumu darba aizsardzības procesu pilnveides projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for Labour Safety Process Development in Telecommunications Business"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.psih.,S.Reinfelde
Recenzents Dr.oec., prof. V.Urbāne
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts - Prūse B. Telekomunikāciju uzņēmuma darba aizsardzības procesu pilnveides projekts: Diplomprojekts/Zinātn.vadītāja Reinfelde S. – Datorsalikums. –Rīga: RTU, 2015. – 85 lpp. Diplomprojekta apjoms - 85 lpp., 16 tab., 12 att. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 28 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadībā, apmācībā un darba aizsardzībā, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļa veikta uzņēmuma darba aizsardzības procesu analīze. Teorētiskajā daļa analizēti personāla apmācību nodrošināšanas teorētiskie aspekti un iespējamie risinājumi darba aizsardzības apmācību organizēšanas procesā, kā arī obligāto veselības pārbaužu organizēšanas iespējas. Projektu aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti darba aizsardzības procesu pilnveidošanai: biroja darbinieku ikgadējo apmācību darba aizsardzībā norises plāna izstrādes projekts, biroja darbinieku darba aizsardzības ikgadējo apmācību novērtēšanas aptaujas anketas izstrādes projekts un darbinieku obligāto veselības pārbaužu organizēšanas uzņēmuma telpās projekts.
Atslēgas vārdi darba aizsardzības procesu pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā Labour Safety Process Development
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2015 20:26:11