Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Telekomunikāciju uzņēmumu darba aizsardzības procesu pilnveides projekts"
Title in English "Project for Labour Safety Process Development in Telecommunications Business"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.psih.,S.Reinfelde
Reviewer Dr.oec., prof. V.Urbāne
Abstract Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts - Prūse B. Telekomunikāciju uzņēmuma darba aizsardzības procesu pilnveides projekts: Diplomprojekts/Zinātn.vadītāja Reinfelde S. – Datorsalikums. –Rīga: RTU, 2015. – 85 lpp. Diplomprojekta apjoms - 85 lpp., 16 tab., 12 att. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 28 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadībā, apmācībā un darba aizsardzībā, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļa veikta uzņēmuma darba aizsardzības procesu analīze. Teorētiskajā daļa analizēti personāla apmācību nodrošināšanas teorētiskie aspekti un iespējamie risinājumi darba aizsardzības apmācību organizēšanas procesā, kā arī obligāto veselības pārbaužu organizēšanas iespējas. Projektu aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti darba aizsardzības procesu pilnveidošanai: biroja darbinieku ikgadējo apmācību darba aizsardzībā norises plāna izstrādes projekts, biroja darbinieku darba aizsardzības ikgadējo apmācību novērtēšanas aptaujas anketas izstrādes projekts un darbinieku obligāto veselības pārbaužu organizēšanas uzņēmuma telpās projekts.
Keywords darba aizsardzības procesu pilnveide
Keywords in English Labour Safety Process Development
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 28.05.2015 20:26:11