Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Ražošanas procesa kvalitātes pilnveide SIA "Sencis"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Manufacturing Process Quality in the "Sencis" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., Jānis Vanags
Recenzents Mg.sc.ing., Guntis Tribis
Anotācija ANOTĀCIJA Rubine V. Ražošanas procesa kvalitātes pilnveide Sia”Sencis’’: Bakalaura darbs / V. Rubine, J. Vanags. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptveroša kvalitātes vadība”, 2015. – 62 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 25 attēli, 6 tabulas. Izmantotas literatūras un avotu sarakstā ietverti: 16 avots latviešu, 10 avoti angļu un 10 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba pētījuma mērķis ir, izstrādāt priekšlikumus ražošanas procesa pilnveidei. Pirmajā darba daļā aprakstīti procesu vadības teorētiskie aspekti, novērtēti dažādi kvalitātes vadības instrumenti un metodes. Tika izanalizēti procesu vadības pamatprincipi. Veikts procesu vadības raksturojums. Otrajā darba daļā autore izpētīja, izanalizēja un novērtēja SIA „Sencis” darbības procesus, kvalitātes līmeni, uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi. Nozīmīgākie priekšlikumi un secinājumi ir: Samazinot ražošanas procesa operāciju laiku un skaitu, nodrošinot procesu ar nepieciešamiem resursiem – darbaspēks, izejmateriāli un tehnoloģijas, uzņēmums spēs palielināt savu ražotspēju par 30%.
Atslēgas vārdi Procesu vadība, kvalitātes vadība, procesu pilnveidošanas instrumenti.
Atslēgas vārdi angļu valodā Process management, quality management , process improvement instruments.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2015 18:48:54