Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Ražošanas procesa kvalitātes pilnveide SIA "Sencis"
Title in English "Improvement of Manufacturing Process Quality in the "Sencis" Ltd"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Mg.oec., Jānis Vanags
Reviewer Mg.sc.ing., Guntis Tribis
Abstract ANOTĀCIJA Rubine V. Ražošanas procesa kvalitātes pilnveide Sia”Sencis’’: Bakalaura darbs / V. Rubine, J. Vanags. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptveroša kvalitātes vadība”, 2015. – 62 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 25 attēli, 6 tabulas. Izmantotas literatūras un avotu sarakstā ietverti: 16 avots latviešu, 10 avoti angļu un 10 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba pētījuma mērķis ir, izstrādāt priekšlikumus ražošanas procesa pilnveidei. Pirmajā darba daļā aprakstīti procesu vadības teorētiskie aspekti, novērtēti dažādi kvalitātes vadības instrumenti un metodes. Tika izanalizēti procesu vadības pamatprincipi. Veikts procesu vadības raksturojums. Otrajā darba daļā autore izpētīja, izanalizēja un novērtēja SIA „Sencis” darbības procesus, kvalitātes līmeni, uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi. Nozīmīgākie priekšlikumi un secinājumi ir: Samazinot ražošanas procesa operāciju laiku un skaitu, nodrošinot procesu ar nepieciešamiem resursiem – darbaspēks, izejmateriāli un tehnoloģijas, uzņēmums spēs palielināt savu ražotspēju par 30%.
Keywords Procesu vadība, kvalitātes vadība, procesu pilnveidošanas instrumenti.
Keywords in English Process management, quality management , process improvement instruments.
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 28.05.2015 18:48:54