Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Integrētas vadības sistēmas izveide SIA "Rīga Rent"
Nosaukums angļu valodā "Development of Integrated Management System in the "Rīga Rent" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., Iveta Mežinska
Recenzents Dr.sc.ing., Jānis Mazais
Anotācija Nikolajevs R. Integrētas vadības sistēmas izveide SIA „Riga rent”: Maģistra darbs / R. Nikolajevs, I. Mežinska. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015. – 107 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Pamata darba apjoms ir 103 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 20 tabulas, 0 formulas. Bibliogrāfiksajā sarakstā ietverti: 13 avoti latviešu, 29 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi uz 4 lpp. Maģistra darba galvenais mērķis ir raksturot SIA „Riga rent” esošās pārvaldības sistēmas un izstrādāt izmaksu ziņā efektīvus priekšlikumus sistēmas pilnveidei un plānu IVS ieviešanai. Pirmajā daļā aprakstīta teorija saistībā ar integrētu vadības sistēmām, to izmantošanas priekšrocībām, ieviešanas barjerām, integrējamiem standartiem, integrācijas nepieciešamības pamatojošiem kvalitātes instrumentiem u.c. Otrajā daļā tiek analizēta organizācija gan kopumā gan arī detalizētāk attiecībā uz SIA „Riga rent” kvalitātes un vides jautājumiem, izmantojot dažādus kvalitātes instrumentus un metodes. Novērtējot šī brīža situāciju, var secināt, ka kvalitātes nodrošināšana, vadība un kontrole organizācijā ir ļoti zemā līmenī un nepieciešami būtiski situācijas uzlabojumi. Trešajā daļā tiek analizēti trīs iespējamie kvalitātes vadības pilnveides pasākumi. Ņemot vērā analīzes rezultātus, tiek izstrādāts plāns integrētas vadības sistēmas izstrādei un ieviešanai. Nozīmīgākie secinājumi: darbā apskatāmās organizācijas augstās kvalitātes izmaksas ir saistītas lielākoties ar kvalitātes vadības sistēmas neesamību; veicot pilnīgu integrāciju SIA „Riga rent” nakotnē varētu būt vērojams kvalitātes izmaksu samazinājums par 50%, salīdzinot ar šī brīža situāciju. Kā galvenos priekšlikumus autors min: organizācijai ir jāievieš un jāsertificē integrēta kvalitātes un vides pārvadības sistēma atbilstoši standartu ISO 9001:2008 un ISO 14001:2004 nosacījumiem; nākotnē būtu nepieciešams pārksatīt iespēju SIA „Riga rent” IVS integrēt arī tādas pārvaldības sistēmas kā arodveselība un darba drošība un kooperatīvā sociālā atbildība, lai garantētu organizācijas ilgtspējīgu darbību.
Atslēgas vārdi integrētas vadības sistēmas, vadības sistēmas, ISO, IVS, kvalitātes nodrošinašana, kvalitātes izmaksas, kvalitātes nodrošināšanas rīki, integrācijas plāns
Atslēgas vārdi angļu valodā integrated management systems, management systems, ISO, IMS, quality assurance, costs of quality, quality tools, integration plan
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2015 17:04:48