Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Integrētas vadības sistēmas izveide SIA "Rīga Rent"
Title in English "Development of Integrated Management System in the "Rīga Rent" Ltd"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Dr.sc.ing., Iveta Mežinska
Reviewer Dr.sc.ing., Jānis Mazais
Abstract Nikolajevs R. Integrētas vadības sistēmas izveide SIA „Riga rent”: Maģistra darbs / R. Nikolajevs, I. Mežinska. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015. – 107 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Pamata darba apjoms ir 103 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 20 tabulas, 0 formulas. Bibliogrāfiksajā sarakstā ietverti: 13 avoti latviešu, 29 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi uz 4 lpp. Maģistra darba galvenais mērķis ir raksturot SIA „Riga rent” esošās pārvaldības sistēmas un izstrādāt izmaksu ziņā efektīvus priekšlikumus sistēmas pilnveidei un plānu IVS ieviešanai. Pirmajā daļā aprakstīta teorija saistībā ar integrētu vadības sistēmām, to izmantošanas priekšrocībām, ieviešanas barjerām, integrējamiem standartiem, integrācijas nepieciešamības pamatojošiem kvalitātes instrumentiem u.c. Otrajā daļā tiek analizēta organizācija gan kopumā gan arī detalizētāk attiecībā uz SIA „Riga rent” kvalitātes un vides jautājumiem, izmantojot dažādus kvalitātes instrumentus un metodes. Novērtējot šī brīža situāciju, var secināt, ka kvalitātes nodrošināšana, vadība un kontrole organizācijā ir ļoti zemā līmenī un nepieciešami būtiski situācijas uzlabojumi. Trešajā daļā tiek analizēti trīs iespējamie kvalitātes vadības pilnveides pasākumi. Ņemot vērā analīzes rezultātus, tiek izstrādāts plāns integrētas vadības sistēmas izstrādei un ieviešanai. Nozīmīgākie secinājumi: darbā apskatāmās organizācijas augstās kvalitātes izmaksas ir saistītas lielākoties ar kvalitātes vadības sistēmas neesamību; veicot pilnīgu integrāciju SIA „Riga rent” nakotnē varētu būt vērojams kvalitātes izmaksu samazinājums par 50%, salīdzinot ar šī brīža situāciju. Kā galvenos priekšlikumus autors min: organizācijai ir jāievieš un jāsertificē integrēta kvalitātes un vides pārvadības sistēma atbilstoši standartu ISO 9001:2008 un ISO 14001:2004 nosacījumiem; nākotnē būtu nepieciešams pārksatīt iespēju SIA „Riga rent” IVS integrēt arī tādas pārvaldības sistēmas kā arodveselība un darba drošība un kooperatīvā sociālā atbildība, lai garantētu organizācijas ilgtspējīgu darbību.
Keywords integrētas vadības sistēmas, vadības sistēmas, ISO, IVS, kvalitātes nodrošinašana, kvalitātes izmaksas, kvalitātes nodrošināšanas rīki, integrācijas plāns
Keywords in English integrated management systems, management systems, ISO, IMS, quality assurance, costs of quality, quality tools, integration plan
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 28.05.2015 17:04:48