Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Daudzdzīvokļu ēku siltināšanas risinājumi"
Nosaukums angļu valodā "Solutions of apartment houses thermal insolation"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Aldis Greķis
Recenzents Anatolijs Borodiņecs
Anotācija ANOTĀCIJA Kristapa Turauska izstrādātajā maģistra darbā "Daudzdzīvokļu ēku siltināšanas risinājumi" veikts pētijums par optimālākajiem esošo daudzdzīvokļu ēku siltināšanas risinājumiem. Par izpētes objektiem ņemot konkrētas ēkas, kurām veikta siltināšana pēdējo piecu gadu laikā. Tā kā Latvijā jau vairāk kā 8 gadus notiek daudzdzīvokļu ēku renovācija, izstrādāti neskaitāmi renovāciju risinājumi un pētijumi par to kam ir jābūt iekļautam renovācijas procesā. Savā pētijumā šiem svarīgajiem jautājumiem esmu pieskāries pastarpināti. Pētijuma pamatuzdevums ir izanalizēt jau renovēto ēku renovācijas procesā pielietotās tehnoloģijas, to plusus un mīnusus. Un balstoties uz šo informāciju piedāvāt savu redzējumu par optimālākajiem renovācijas risinājumiem. Renovēto daudzdzīvokļu ēku skaits Latvijā sasniedz vairāk kā 650, ir iespējams veikt objektīvu renovēto ēku izpēti, analīzi un priekšlikumu izstrādi. Pētijumā tika apsekotas pirms un pēc renovācijas esošas 103 ēkas. Apsekojot ēkas uzsvars tika likts uz veiksmīgāko siltināšanas risinājumu apkopošanu, kā arī uz konstatētajiem defektiem un to rašanās iemesliem. Katrai ēkai tika apkopoti, salīdzināti un izanalizēti energopatēriņa dati, būvniecības risinājumi, siltinājuma mezglu risinājumi, kā arī trūkumi un to alternatīvas. Esošie dati tika salīdzināti ar veiktajiem aprēķiniem. Pēc padziļinātas informācijas izpētes tika apkopoti energoefektīvākie un ekonomiski izdevīgākie konstrukciju papildus siltināšanas risinājumi, kā arī apkopoti un izanalizēti energoneefektīvākie risinājumi. Visi sniegtie priekšlikumi darbā pamatoti ar padziļinātiem aprēķiniem, ņemot vērā Latvijas būvnormatīvu prasības, Ēku energoefektivitātes likumu, Ēku energoefektivitātes aprēķina metodi un citus normatīvos dokumentus.
Atslēgas vārdi DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU SILTINĀŠANAS RISINĀJUMI
Atslēgas vārdi angļu valodā Solutions of apartment hauses thermal insolation
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2015 16:46:28