Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Daudzdzīvokļu ēku siltināšanas risinājumi"
Title in English "Solutions of apartment houses thermal insolation"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Aldis Greķis
Reviewer Anatolijs Borodiņecs
Abstract ANOTĀCIJA Kristapa Turauska izstrādātajā maģistra darbā "Daudzdzīvokļu ēku siltināšanas risinājumi" veikts pētijums par optimālākajiem esošo daudzdzīvokļu ēku siltināšanas risinājumiem. Par izpētes objektiem ņemot konkrētas ēkas, kurām veikta siltināšana pēdējo piecu gadu laikā. Tā kā Latvijā jau vairāk kā 8 gadus notiek daudzdzīvokļu ēku renovācija, izstrādāti neskaitāmi renovāciju risinājumi un pētijumi par to kam ir jābūt iekļautam renovācijas procesā. Savā pētijumā šiem svarīgajiem jautājumiem esmu pieskāries pastarpināti. Pētijuma pamatuzdevums ir izanalizēt jau renovēto ēku renovācijas procesā pielietotās tehnoloģijas, to plusus un mīnusus. Un balstoties uz šo informāciju piedāvāt savu redzējumu par optimālākajiem renovācijas risinājumiem. Renovēto daudzdzīvokļu ēku skaits Latvijā sasniedz vairāk kā 650, ir iespējams veikt objektīvu renovēto ēku izpēti, analīzi un priekšlikumu izstrādi. Pētijumā tika apsekotas pirms un pēc renovācijas esošas 103 ēkas. Apsekojot ēkas uzsvars tika likts uz veiksmīgāko siltināšanas risinājumu apkopošanu, kā arī uz konstatētajiem defektiem un to rašanās iemesliem. Katrai ēkai tika apkopoti, salīdzināti un izanalizēti energopatēriņa dati, būvniecības risinājumi, siltinājuma mezglu risinājumi, kā arī trūkumi un to alternatīvas. Esošie dati tika salīdzināti ar veiktajiem aprēķiniem. Pēc padziļinātas informācijas izpētes tika apkopoti energoefektīvākie un ekonomiski izdevīgākie konstrukciju papildus siltināšanas risinājumi, kā arī apkopoti un izanalizēti energoneefektīvākie risinājumi. Visi sniegtie priekšlikumi darbā pamatoti ar padziļinātiem aprēķiniem, ņemot vērā Latvijas būvnormatīvu prasības, Ēku energoefektivitātes likumu, Ēku energoefektivitātes aprēķina metodi un citus normatīvos dokumentus.
Keywords DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU SILTINĀŠANAS RISINĀJUMI
Keywords in English Solutions of apartment hauses thermal insolation
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 28.05.2015 16:46:28