Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes mērījumu un indikatoru noteikšana VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
Nosaukums angļu valodā "Determination of Quality Measurements and Indicators in the "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" State Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., Natālija Bolbate
Recenzents Mg.oec., Maira Sapata
Anotācija Ustinova A. „Kvalitātes mērījumu un indikatoru noteikšana VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”: Maģistra darbs / A.Ustinova, N.Bolbate – Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015. – 103 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 103 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 4 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 20 avoti latviešu, un 23 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt pasaules standartiem un BKUS prasībām atbilstošu kvalitātes mērījumu un indikatoru modeli, kā arī izstrādāt kvalitātes mērījumu un indikatoru modeļa ieviešanas un pielietošanas plānu. Pirmajā darba daļā tiek sniegts teorētiskais apskats par kvalitātes vadības sistēmām veselības aprūpes iestādēs, par kvalitātes mērījumiem un indikatoriem, to pielietošanas praksi pasaulē,kā arī par kvalitātes indikatoru nepieciešamību veselības aprūpes iestādēs. Otrajā darba daļā tiek analizēta VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” darbība, kvalitātes vadības un pacientu drošības sistēma, darbības efektivitātes monitorēšanas rīki, kā arī pielietojot SVID analīzi, cēloņu-seku (Išikavas) diagrammu, tiek identificētas „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” problēmas un iespējamie sūdzību rašanas cēloņi. Trešajā darba daļā tiek izstrādāts VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” prasībām atbilstošs veselības aprūpes administrēšanas kvalitātes indikatoru modelis, modeļa ieviešanas un pielietošanas plāns, kā arī tiek definētas katra kvalitātes indikatora specifikācijas. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi – pielietojot kvalitātes indikatorus, ārstniecības iestādei būs iespēja regulāri sekot savas darbības efektivitātei, salīdzināt savus darbības rezultātus ar citām līdzīgām slimnīcām visā pasaulē, ka arī dos iespēju paaugstināt gan pacientu, gan darbinieku drošību un apmierinātību. Tāpēc darba autore piedāvā VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” ieviest indikatoru modeli, kas sastāvēs no trīs apakšmodeļiem: slimību un pacientu stāvokļa indikatori, ārstēšanas procesa un veikto manipulāciju indikatori, veselības aprūpes administrēšanas procesa kvalitātes indikatori.
Atslēgas vārdi kvalitātes indikatori
Atslēgas vārdi angļu valodā quality indicators
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2015 08:56:59