Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes mērījumu un indikatoru noteikšana VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
Title in English "Determination of Quality Measurements and Indicators in the "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" State Ltd"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Mg.oec., Natālija Bolbate
Reviewer Mg.oec., Maira Sapata
Abstract Ustinova A. „Kvalitātes mērījumu un indikatoru noteikšana VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”: Maģistra darbs / A.Ustinova, N.Bolbate – Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015. – 103 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 103 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 4 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 20 avoti latviešu, un 23 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt pasaules standartiem un BKUS prasībām atbilstošu kvalitātes mērījumu un indikatoru modeli, kā arī izstrādāt kvalitātes mērījumu un indikatoru modeļa ieviešanas un pielietošanas plānu. Pirmajā darba daļā tiek sniegts teorētiskais apskats par kvalitātes vadības sistēmām veselības aprūpes iestādēs, par kvalitātes mērījumiem un indikatoriem, to pielietošanas praksi pasaulē,kā arī par kvalitātes indikatoru nepieciešamību veselības aprūpes iestādēs. Otrajā darba daļā tiek analizēta VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” darbība, kvalitātes vadības un pacientu drošības sistēma, darbības efektivitātes monitorēšanas rīki, kā arī pielietojot SVID analīzi, cēloņu-seku (Išikavas) diagrammu, tiek identificētas „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” problēmas un iespējamie sūdzību rašanas cēloņi. Trešajā darba daļā tiek izstrādāts VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” prasībām atbilstošs veselības aprūpes administrēšanas kvalitātes indikatoru modelis, modeļa ieviešanas un pielietošanas plāns, kā arī tiek definētas katra kvalitātes indikatora specifikācijas. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi – pielietojot kvalitātes indikatorus, ārstniecības iestādei būs iespēja regulāri sekot savas darbības efektivitātei, salīdzināt savus darbības rezultātus ar citām līdzīgām slimnīcām visā pasaulē, ka arī dos iespēju paaugstināt gan pacientu, gan darbinieku drošību un apmierinātību. Tāpēc darba autore piedāvā VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” ieviest indikatoru modeli, kas sastāvēs no trīs apakšmodeļiem: slimību un pacientu stāvokļa indikatori, ārstēšanas procesa un veikto manipulāciju indikatori, veselības aprūpes administrēšanas procesa kvalitātes indikatori.
Keywords kvalitātes indikatori
Keywords in English quality indicators
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 28.05.2015 08:56:59