Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums Gaisakuģa navigācijas aprīkojuma informācijas apkopošanas metožu analīze
Nosaukums angļu valodā Analysing the Methods of Aggregating Data from Aircraft Navigation Equipment
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Doc., maģ.sc.ing., Igors Smirnovs
Recenzents Doc., Dr. sc.ing. Aleksandrs Kraiņukovs , TSI
Anotācija Darba nosaukums: Gaisakuģa navigācijas aprīkojuma informācijas apkopošanas metožu analīze Darba autors: Artjoms Rodins Darba vadītājs: Mg.sc.ing, doc. Igors Smirnovs Maģistra darbā tiek pētīta gaisakuģa navigācijas aprīkojuma informācijas apkopošanas metožu analīze. Darba mērķis ir izpētīt navigācijas informācijas avotus gaisakuģa aprīkojumā, noteikt to priekšrocības un trūkumus, izanalīzēt informācijas apstrādes metodes navigācijas kompleksā un izstrādāt kļūdu novērtējuma algoritmu navigācijas kompleksam. Darba sastāv no piecām daļām. Pirmajā daļā tiek aprakstīti navigācijas informācijas avoti gaisakuģa aprīkojumā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta satelītu radionavigācijas sistēmai (SRNS), kurai ir galvēnā loma tagadnes un nākotnes pasaules radionavigācijā. Darba otrajā un trešajā daļā tiek aprakstīta impulsu fāzes radionavigācijas sistēma (IFRNS), kura tiek uzskātīta par perspektīvo radionavigācijas attīstības virzienu, un tiek salīdzināti IFRNS navigācijas uzdevuma risināšanas algoritmi. Darba ceturtajā daļā tiek analīzētas informācijas apstrādes metodes navigācijas kompleksā, kurš apvieno SRNS un IFRNS stipras īpatnības un kompensē to vājumus, izmantojot IFRNS signālu diferenciālās un integritātes informācijas pārraidei SRNS, kā arī pielieto diferenciālās korekcijas metodi precizitātes uzlabošanai, strādājot ar IFRNS signāliem. Rezultatā navigācijas kompleksam tika izstrādāts jauns kļūdu novērtējuma algoritms, modernizējot eksistējošo funkcionēšanas algoritmu, kas ir aprakstīts darba piektajā daļā. Modernizācijas galvēnais mērķis ir navigācijas kompleksa funkcionēšanas algoritma optimizācija gaisakuģa kustības dinamikā, izmantojot daudzkanālu filtru un skaitļošanas ierīci ierastā Kalmana filtra vietā. IFRNS un SRNS kopējās izmantošanas jaunās metodes pētīšana tika veikta, izmantojot skaitliskās modelēšanas metodi MATLAB programmvidē. Tika secināts, ka IFRNS ir primārais kandidāts uz SRNS augmentācijas sistēmu, kā arī uz sekundāro navigācijas sistēmu. Darbs kopumā izklāstīts 87 lappusēs, tajā iekļauti 6 tabulas, 23 attēli un 108 formulas. Darbā izmantoti 29 literatūras avoti un pievienots 1 pielikums. Darbs izpildīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi radionavigācija, SRNS, GPS, IFRNS, Loran-C, navigācijas komplekss, informācijas apkopošanas metodes, kļūdu novērtējuma algoritms
Atslēgas vārdi angļu valodā radionavigation, GNSS, GPS, PPRNS, Loran-C, integrated navigation system, data aggregating methods, error evaluating algorithm
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2015 00:37:53