Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Aviation Transport
Title in original language Gaisakuģa navigācijas aprīkojuma informācijas apkopošanas metožu analīze
Title in English Analysing the Methods of Aggregating Data from Aircraft Navigation Equipment
Department 15E00 Aeronautikas institūts
Scientific advisor Doc., maģ.sc.ing., Igors Smirnovs
Reviewer Doc., Dr. sc.ing. Aleksandrs Kraiņukovs , TSI
Abstract Darba nosaukums: Gaisakuģa navigācijas aprīkojuma informācijas apkopošanas metožu analīze Darba autors: Artjoms Rodins Darba vadītājs: Mg.sc.ing, doc. Igors Smirnovs Maģistra darbā tiek pētīta gaisakuģa navigācijas aprīkojuma informācijas apkopošanas metožu analīze. Darba mērķis ir izpētīt navigācijas informācijas avotus gaisakuģa aprīkojumā, noteikt to priekšrocības un trūkumus, izanalīzēt informācijas apstrādes metodes navigācijas kompleksā un izstrādāt kļūdu novērtējuma algoritmu navigācijas kompleksam. Darba sastāv no piecām daļām. Pirmajā daļā tiek aprakstīti navigācijas informācijas avoti gaisakuģa aprīkojumā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta satelītu radionavigācijas sistēmai (SRNS), kurai ir galvēnā loma tagadnes un nākotnes pasaules radionavigācijā. Darba otrajā un trešajā daļā tiek aprakstīta impulsu fāzes radionavigācijas sistēma (IFRNS), kura tiek uzskātīta par perspektīvo radionavigācijas attīstības virzienu, un tiek salīdzināti IFRNS navigācijas uzdevuma risināšanas algoritmi. Darba ceturtajā daļā tiek analīzētas informācijas apstrādes metodes navigācijas kompleksā, kurš apvieno SRNS un IFRNS stipras īpatnības un kompensē to vājumus, izmantojot IFRNS signālu diferenciālās un integritātes informācijas pārraidei SRNS, kā arī pielieto diferenciālās korekcijas metodi precizitātes uzlabošanai, strādājot ar IFRNS signāliem. Rezultatā navigācijas kompleksam tika izstrādāts jauns kļūdu novērtējuma algoritms, modernizējot eksistējošo funkcionēšanas algoritmu, kas ir aprakstīts darba piektajā daļā. Modernizācijas galvēnais mērķis ir navigācijas kompleksa funkcionēšanas algoritma optimizācija gaisakuģa kustības dinamikā, izmantojot daudzkanālu filtru un skaitļošanas ierīci ierastā Kalmana filtra vietā. IFRNS un SRNS kopējās izmantošanas jaunās metodes pētīšana tika veikta, izmantojot skaitliskās modelēšanas metodi MATLAB programmvidē. Tika secināts, ka IFRNS ir primārais kandidāts uz SRNS augmentācijas sistēmu, kā arī uz sekundāro navigācijas sistēmu. Darbs kopumā izklāstīts 87 lappusēs, tajā iekļauti 6 tabulas, 23 attēli un 108 formulas. Darbā izmantoti 29 literatūras avoti un pievienots 1 pielikums. Darbs izpildīts latviešu valodā.
Keywords radionavigācija, SRNS, GPS, IFRNS, Loran-C, navigācijas komplekss, informācijas apkopošanas metodes, kļūdu novērtējuma algoritms
Keywords in English radionavigation, GNSS, GPS, PPRNS, Loran-C, integrated navigation system, data aggregating methods, error evaluating algorithm
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 28.05.2015 00:37:53