Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Tūrisma pakalpojumu konkurētspēja e-vidē"
Nosaukums angļu valodā "Competitiveness of Tourism Service in E-Environment"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Ieva Andersone
Recenzents Dr.oec. Irina Voronova, profesore
Anotācija Maģistra darbs veidots tūrisma uzņēmumu pakapojumu sniedzējiem, kas darbojas e-vidē un visiem, kas vēlētos uzlabot savu konkurētspēju e-vidē pakalpojumu sniegšanā. Rakstā tika analizēta pasaules tūrisma nozare, tās tendences un patērētāju izvēli ietekmējošie faktori.Darbā tika ietvērti dažādu konkurētspējas teoriju autoru piedāvātie konkurētspējas uzlabošanas modeļi un pamatnostādnes, tika noteiktas šo teoriju priekšrocības un trūkumi, kas sekmē tālāko šīs problēmas izpēti. Uz uzņēmuma "X" piemēra darba autore aprobē izstrādātos modeļus un veic iegūto rezultātu analīzi, kā rezultātā izstrādā tūrisma pakalpojumu sniedzējam priekšlikumus konkurētspējas paaugstināšanai e-vidē.
Atslēgas vārdi tūrisma pakalpojumi, konkurētspēja, e-vide, konkurētspējas uzlabošana, informācijas asimetrija, konkurētspējas stratēģija, modeļi
Atslēgas vārdi angļu valodā tourism services, competitiveness, e-environment, improving the competitiveness, information assymetry, competitiveness strategy,models
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2015 23:17:18