Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Tūrisma pakalpojumu konkurētspēja e-vidē"
Title in English "Competitiveness of Tourism Service in E-Environment"
Author Olga Kožemjakina
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec. Ieva Andersone
Reviewer Dr.oec. Irina Voronova, profesore
Abstract Maģistra darbs veidots tūrisma uzņēmumu pakapojumu sniedzējiem, kas darbojas e-vidē un visiem, kas vēlētos uzlabot savu konkurētspēju e-vidē pakalpojumu sniegšanā. Rakstā tika analizēta pasaules tūrisma nozare, tās tendences un patērētāju izvēli ietekmējošie faktori.Darbā tika ietvērti dažādu konkurētspējas teoriju autoru piedāvātie konkurētspējas uzlabošanas modeļi un pamatnostādnes, tika noteiktas šo teoriju priekšrocības un trūkumi, kas sekmē tālāko šīs problēmas izpēti. Uz uzņēmuma "X" piemēra darba autore aprobē izstrādātos modeļus un veic iegūto rezultātu analīzi, kā rezultātā izstrādā tūrisma pakalpojumu sniedzējam priekšlikumus konkurētspējas paaugstināšanai e-vidē.
Keywords tūrisma pakalpojumi, konkurētspēja, e-vide, konkurētspējas uzlabošana, informācijas asimetrija, konkurētspējas stratēģija, modeļi
Keywords in English tourism services, competitiveness, e-environment, improving the competitiveness, information assymetry, competitiveness strategy,models
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 27.05.2015 23:17:18