Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Balvu novada pašvaldības pakalpojumu kvalitātes pilnveide"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of the Quality of Services in Balvi Municipality"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., Guna Eglīte
Recenzents Dr.oec., Raimonda Liepiņa
Anotācija Kaļva L. Balvu novada pašvaldības pakalpojumu kvalitātes pilnveide: Bakalaura darbs / L. Kaļva, G. Eglīte – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma: „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015. – 73 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 73 lpp, tajā iekļautas piecas tabulas un 11 attēli. Izmantotās literatūras un avotu saraksts sastāv no: 7 angļu un 29 latviešu avotiem. Darbā pievienots viens pielikums. Bakalaura darba ierobežojums ir nekustamo īpašumu izīrēšanas pakalpojums. Darba mērķis ir izvērtēt nekustamo īpašumu izīrēšanas pakalpojumu Balvu novada pašvaldībā, rast priekšlikumus šī pakalpojuma pilnveidei. Pirmajā daļā ir izpētīti teorētiskie materiāli par pašvaldību, nekustamo īpašumu izīrēšanas procesu. Tiek apskatītas konkrētas kvalitātes metodes, ar kuru palīdzību ir iespējas uzlabot pakalpojuma kvalitāti. Otrajā daļā ir analizēts Balvu novada pašvaldības nekustamo īpašumu izīrēšanas pakalpojums. Ir veikta darbinieku padziļināta intervija par šo pakalpojumu, veikta īrnieku anketēšana un FMEA metodi konstatētas aktuālākās problēmas nekustamo īpašumu izīrēšanas procesā Balvu novada pašvaldībā. Trešajā daļā ir atspoguļoti ieteikumi Balvu novada pašvaldības nekustamo īpašumu izīrēšanas pakalpojuma pilnveidei, kā arī tā saistošā procesa – apsaimniekošanai ir rasti priekšlikumi, kā to uzlabot. Ieteikumi - nepieciešamība pēc potenciālo īrnieku vēlmju noskaidrošanas anketas izveides, darbinieku laika ietaupīšana izskaužot liekus posmus no procesa kopumā, kā arī finansiāli iesaistīt īrniekus telpu uzlabošanai. Nozīmīgākie priekšlikumi un secinājumi ir tieši saistīti ar pakalpojuma kvalitātes uzlabošanu, īrnieku apmierinātības paaugstināšanu un darbinieku laika ekonomiju. Šos pilnveidojumus var veikt, ja pašvaldība ir gatava sākumā veltīt tam laiku un nelielu finansējumu, kas laika gaitā atmaksātos.
Atslēgas vārdi Pakalpojums; pilnveide; pašvaldība; klienti
Atslēgas vārdi angļu valodā Service; development; municipality; clients
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2015 22:18:17