Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Balvu novada pašvaldības pakalpojumu kvalitātes pilnveide"
Title in English "Improvement of the Quality of Services in Balvi Municipality"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Mg.oec., Guna Eglīte
Reviewer Dr.oec., Raimonda Liepiņa
Abstract Kaļva L. Balvu novada pašvaldības pakalpojumu kvalitātes pilnveide: Bakalaura darbs / L. Kaļva, G. Eglīte – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma: „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015. – 73 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 73 lpp, tajā iekļautas piecas tabulas un 11 attēli. Izmantotās literatūras un avotu saraksts sastāv no: 7 angļu un 29 latviešu avotiem. Darbā pievienots viens pielikums. Bakalaura darba ierobežojums ir nekustamo īpašumu izīrēšanas pakalpojums. Darba mērķis ir izvērtēt nekustamo īpašumu izīrēšanas pakalpojumu Balvu novada pašvaldībā, rast priekšlikumus šī pakalpojuma pilnveidei. Pirmajā daļā ir izpētīti teorētiskie materiāli par pašvaldību, nekustamo īpašumu izīrēšanas procesu. Tiek apskatītas konkrētas kvalitātes metodes, ar kuru palīdzību ir iespējas uzlabot pakalpojuma kvalitāti. Otrajā daļā ir analizēts Balvu novada pašvaldības nekustamo īpašumu izīrēšanas pakalpojums. Ir veikta darbinieku padziļināta intervija par šo pakalpojumu, veikta īrnieku anketēšana un FMEA metodi konstatētas aktuālākās problēmas nekustamo īpašumu izīrēšanas procesā Balvu novada pašvaldībā. Trešajā daļā ir atspoguļoti ieteikumi Balvu novada pašvaldības nekustamo īpašumu izīrēšanas pakalpojuma pilnveidei, kā arī tā saistošā procesa – apsaimniekošanai ir rasti priekšlikumi, kā to uzlabot. Ieteikumi - nepieciešamība pēc potenciālo īrnieku vēlmju noskaidrošanas anketas izveides, darbinieku laika ietaupīšana izskaužot liekus posmus no procesa kopumā, kā arī finansiāli iesaistīt īrniekus telpu uzlabošanai. Nozīmīgākie priekšlikumi un secinājumi ir tieši saistīti ar pakalpojuma kvalitātes uzlabošanu, īrnieku apmierinātības paaugstināšanu un darbinieku laika ekonomiju. Šos pilnveidojumus var veikt, ja pašvaldība ir gatava sākumā veltīt tam laiku un nelielu finansējumu, kas laika gaitā atmaksātos.
Keywords Pakalpojums; pilnveide; pašvaldība; klienti
Keywords in English Service; development; municipality; clients
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 27.05.2015 22:18:17