Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums Daugavas HES kaskādes darbības režīmu raksturojums
Nosaukums angļu valodā Description of Operational Conditions of Daugava River HPP
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Vl. Čuvičins
Recenzents D.Žalostība
Anotācija Bakalaura darba tēma ir „Daugavas HES kaskādes darbības režīmu raksturojums”. Pirmajā daļā apskatīta ūdens enerģijas pārveidošana hidroenerģētiskajās iekārtās, kā arī attēlotas kaskāžu HES shēmas un to apraksts. Detalizētāks Daugavas HES apraksts sniegts otrajā daļā, kurā aprakstīta Rīgas, Pļaviņu un Ķeguma HES. Šajā daļā aprakstīti arī turbīnu veidi, kuras tiek izmantotas iepriekš minētajās HES. Trešā daļa veltīta hidroagregātu darbības režīmiem. Apskatīta racionāla upju noteču izmantošana un, kas nepieciešams, lai to nodrošinātu. Apskatami Daugavas HES hidroagregātu caurteces raksturlīknes. Nobeiguma ceturtajā daļā tiek izklāstīta HES pozitīvā un negatīvā ietekme uz apkārtējo vidi. Minētas prasības, lai samazinātu HES negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Bakalaura darbs sastāv no 50 lapām, 11 tabulām, 24 zīmējumiem un 5 formulām. Darba izstrādē tika izmantoti 5 literatūras informācijas avoti un 9 avoti no interneta.
Atslēgas vārdi Daugavas HES kaskde; Pļaviņu HES; Rīgas HES; Ķeguma HES
Atslēgas vārdi angļu valodā Daugava river HPP; Plavinu HPP, Riga HPP; Keguma HPP
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2015 22:04:20