Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language Daugavas HES kaskādes darbības režīmu raksturojums
Title in English Description of Operational Conditions of Daugava River HPP
Department 02063 External and Part-Time Studies Department
Scientific advisor Vl. Čuvičins
Reviewer D.Žalostība
Abstract Bakalaura darba tēma ir „Daugavas HES kaskādes darbības režīmu raksturojums”. Pirmajā daļā apskatīta ūdens enerģijas pārveidošana hidroenerģētiskajās iekārtās, kā arī attēlotas kaskāžu HES shēmas un to apraksts. Detalizētāks Daugavas HES apraksts sniegts otrajā daļā, kurā aprakstīta Rīgas, Pļaviņu un Ķeguma HES. Šajā daļā aprakstīti arī turbīnu veidi, kuras tiek izmantotas iepriekš minētajās HES. Trešā daļa veltīta hidroagregātu darbības režīmiem. Apskatīta racionāla upju noteču izmantošana un, kas nepieciešams, lai to nodrošinātu. Apskatami Daugavas HES hidroagregātu caurteces raksturlīknes. Nobeiguma ceturtajā daļā tiek izklāstīta HES pozitīvā un negatīvā ietekme uz apkārtējo vidi. Minētas prasības, lai samazinātu HES negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Bakalaura darbs sastāv no 50 lapām, 11 tabulām, 24 zīmējumiem un 5 formulām. Darba izstrādē tika izmantoti 5 literatūras informācijas avoti un 9 avoti no interneta.
Keywords Daugavas HES kaskde; Pļaviņu HES; Rīgas HES; Ķeguma HES
Keywords in English Daugava river HPP; Plavinu HPP, Riga HPP; Keguma HPP
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 27.05.2015 22:04:20