Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Tirdzniecības uzņēmuma krājumu vadība
Nosaukums angļu valodā Inventory Management of a Trading Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.Irina Voronova
Recenzents Dr.sc.ing. Gaļina Kozaka, Docente
Anotācija Savenkova K. “Tirdzniecības uzņēmuma krājumu vadība”.: Bakalaura darbs / Darba zinātniskā vadītāja: profesore, Dr.oec. Irina Voronova – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, profesionālā bakalaura programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana". Darba pētījuma objekts ir pārtikas un nepārtikas mazumtirdzniecība, pētījuma priekšmets - mazumtirdzniecības uzņēmuma krājumu vadība. Darbā ir izstrādāti pasākumi, kas var palielināt “Maxima Latvija” noliktavas efektivitāti. Darba analītiskajā daļā ir veikts uzņēmuma raksturojums, analizēti konkurētspējas un finanšu rādītāji, kā arī noliktavas darba process un krājumu vadība. Aprēķinu daļā balstoties uz veiktiem aprēķiniem tehnoloģiskā daļa, tika noteikta prioritāte VI stratēģija kas balstās uz jaunās noliktavas vadības sistēmas ieviešanu, ar kuras palīdzību var palielināt noliktavas darba efektivitāti. Kā arī ir veikti aprēķini, kas saistīti ar preces izvietošanu noliktavā. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, ir piedāvāta iespēja palielināt noliktavas lietderīgo platību. Tehnoloģiskajā daļā tiek veikta SVID faktoru novērtēšana izmantojot (HAM), kuras pamatā ir amerikāņu matemātiķa Tomasa Saati hierarhiju analīzes metode. Analīzē vispārīgi tiek veikta hierarhijas veidošana, pāru salīdzināšana un prioritātes aprēķināšana. Darba nobeigumā izstrādāti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi veiksmīgai noliktavas turpmākai darbībai. Darba izstrādāšanas gaita izmantoti uzņēmuma nepublicētie materiāli un iekšējā vadības sistēma, mācību materiāli, vispārējā literatūra un interneta resursi. Darbs sastāv no .... lappusēm, .... tabulām, .... attēliem, ....formulām, .....izmantotās literatūras un citiem informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Tirdzniecības uzņēmuma krājumu vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Trade company of storage managment
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2015 21:40:46