Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Tirdzniecības uzņēmuma krājumu vadība
Title in English Inventory Management of a Trading Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec.Irina Voronova
Reviewer Dr.sc.ing. Gaļina Kozaka, Docente
Abstract Savenkova K. “Tirdzniecības uzņēmuma krājumu vadība”.: Bakalaura darbs / Darba zinātniskā vadītāja: profesore, Dr.oec. Irina Voronova – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, profesionālā bakalaura programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana". Darba pētījuma objekts ir pārtikas un nepārtikas mazumtirdzniecība, pētījuma priekšmets - mazumtirdzniecības uzņēmuma krājumu vadība. Darbā ir izstrādāti pasākumi, kas var palielināt “Maxima Latvija” noliktavas efektivitāti. Darba analītiskajā daļā ir veikts uzņēmuma raksturojums, analizēti konkurētspējas un finanšu rādītāji, kā arī noliktavas darba process un krājumu vadība. Aprēķinu daļā balstoties uz veiktiem aprēķiniem tehnoloģiskā daļa, tika noteikta prioritāte VI stratēģija kas balstās uz jaunās noliktavas vadības sistēmas ieviešanu, ar kuras palīdzību var palielināt noliktavas darba efektivitāti. Kā arī ir veikti aprēķini, kas saistīti ar preces izvietošanu noliktavā. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, ir piedāvāta iespēja palielināt noliktavas lietderīgo platību. Tehnoloģiskajā daļā tiek veikta SVID faktoru novērtēšana izmantojot (HAM), kuras pamatā ir amerikāņu matemātiķa Tomasa Saati hierarhiju analīzes metode. Analīzē vispārīgi tiek veikta hierarhijas veidošana, pāru salīdzināšana un prioritātes aprēķināšana. Darba nobeigumā izstrādāti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi veiksmīgai noliktavas turpmākai darbībai. Darba izstrādāšanas gaita izmantoti uzņēmuma nepublicētie materiāli un iekšējā vadības sistēma, mācību materiāli, vispārējā literatūra un interneta resursi. Darbs sastāv no .... lappusēm, .... tabulām, .... attēliem, ....formulām, .....izmantotās literatūras un citiem informācijas avotiem.
Keywords Tirdzniecības uzņēmuma krājumu vadība
Keywords in English Trade company of storage managment
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 27.05.2015 21:40:46