Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Ūdensvada vietējie spiediena zudumi izteikti kā ekvivalents cauruļu garums"
Nosaukums angļu valodā "Local head losses of water-pipe expressed as equivalent pipe length"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Gints Jaudzems
Recenzents Romāns Neilands
Anotācija Jolantas Sedliņas maģistra darba ''Ūdensvada vietējie spiediena zudumi izteikti kā ekvivalents cauruļu garums'' mērķis - noteikt vietējo spiediena zudumu ietekmi dažāda garuma sistēmās, izmantojot ekvivalentu cauruļu garumu vērtību metodi, lai definētu, vai sistēma ir gara vai kompakta. Darbā izvirzītie uzdevumi: eksperimentāla vietējo spiediena zudumu noteikšana, eksperimentālo rezultātu salīdzināšana ar teorētiski aprēķinātajiem, ekvivalentu cauruļvada garuma vērtību iegūšana un kompaktas sistēmas definēšana. Darba saturu veido sešas pamatnodaļas: vietējie spiediena zudumi, to aprēķina metodes un to izteikšana ar ekvivalentu cauruļu garumu, vietējo spiediena zudumu eksperimentāla noteikšana, teorētisko aprēķinu un eksperimentālo rezultātu salīdzinājums, ekvivalentu cauruļu garumu vērtību tabulas izstrāde un kompaktas sistēmas definēšana. Eksperimentāli vietējie spiediena zudumi noteikti PVC 90 līkumā (D63), 45 līkumā (D63) un diametru pārejā (D63-50). Rezultāti salīdzināti ar teorētiski pēc vietējo pretestību koeficienta K metodes aprēķinātajiem. Noteiktas ekvivalenta cauruļvada garuma vērtības Lekv, aprakstīta metodoloģija to noteikšanai citu izmēru veidgabaliem. Izstrādāta ekvivalentu cauruļvadu garumu vērtību tabula dažādu izmēru veidgabaliem. Definēta kompakta sistēma. Secināts, ka vislielākie vietējie spiediena zudumi ir diametra pārējā, mazliet mazāki 90 līkumā, vismazākie - 45 līkumā. Pēc salīdzinājuma noteikts, ka vietējo spiediena zudumu aprēķins 90° un 45° līkumiem atkarīgs no korektas koeficienta K izvēles, savukārt diametru pārejai literatūrā nav pieejamas atbilstošas koeficienta K vērtības. Lai veiktu ekvivalentu caurules garumu Lekv vērtību aprēķinu, nepieciešams noteikt K/λ attiecību, kas ir konstanta katram veidgabalam. Ekvivalentas caurules garuma vērtības nosaka, K/λ attiecību reizinot ar veidgabala iekšējo diametru d. HV% ir ekvivalentas caurules garumu vērtību summas attiecība pret cauruļvada kopējo garumu. Ja HV% ≥ 15%, sistēma uzskatāma par kompaktu. Maģistra darba apjoms – 66 lpp. Izmantoto literatūras avotu skaits –27. Maģistra darbs satur 20 tabulas un 23 attēlus.
Atslēgas vārdi ūdensapgāde, vietējie spiediena zudumi, ekvivalents garums
Atslēgas vārdi angļu valodā water supply, local head losses, equivalent leght
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2015 20:39:42