Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Ūdensvada vietējie spiediena zudumi izteikti kā ekvivalents cauruļu garums"
Title in English "Local head losses of water-pipe expressed as equivalent pipe length"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Gints Jaudzems
Reviewer Romāns Neilands
Abstract Jolantas Sedliņas maģistra darba ''Ūdensvada vietējie spiediena zudumi izteikti kā ekvivalents cauruļu garums'' mērķis - noteikt vietējo spiediena zudumu ietekmi dažāda garuma sistēmās, izmantojot ekvivalentu cauruļu garumu vērtību metodi, lai definētu, vai sistēma ir gara vai kompakta. Darbā izvirzītie uzdevumi: eksperimentāla vietējo spiediena zudumu noteikšana, eksperimentālo rezultātu salīdzināšana ar teorētiski aprēķinātajiem, ekvivalentu cauruļvada garuma vērtību iegūšana un kompaktas sistēmas definēšana. Darba saturu veido sešas pamatnodaļas: vietējie spiediena zudumi, to aprēķina metodes un to izteikšana ar ekvivalentu cauruļu garumu, vietējo spiediena zudumu eksperimentāla noteikšana, teorētisko aprēķinu un eksperimentālo rezultātu salīdzinājums, ekvivalentu cauruļu garumu vērtību tabulas izstrāde un kompaktas sistēmas definēšana. Eksperimentāli vietējie spiediena zudumi noteikti PVC 90 līkumā (D63), 45 līkumā (D63) un diametru pārejā (D63-50). Rezultāti salīdzināti ar teorētiski pēc vietējo pretestību koeficienta K metodes aprēķinātajiem. Noteiktas ekvivalenta cauruļvada garuma vērtības Lekv, aprakstīta metodoloģija to noteikšanai citu izmēru veidgabaliem. Izstrādāta ekvivalentu cauruļvadu garumu vērtību tabula dažādu izmēru veidgabaliem. Definēta kompakta sistēma. Secināts, ka vislielākie vietējie spiediena zudumi ir diametra pārējā, mazliet mazāki 90 līkumā, vismazākie - 45 līkumā. Pēc salīdzinājuma noteikts, ka vietējo spiediena zudumu aprēķins 90° un 45° līkumiem atkarīgs no korektas koeficienta K izvēles, savukārt diametru pārejai literatūrā nav pieejamas atbilstošas koeficienta K vērtības. Lai veiktu ekvivalentu caurules garumu Lekv vērtību aprēķinu, nepieciešams noteikt K/λ attiecību, kas ir konstanta katram veidgabalam. Ekvivalentas caurules garuma vērtības nosaka, K/λ attiecību reizinot ar veidgabala iekšējo diametru d. HV% ir ekvivalentas caurules garumu vērtību summas attiecība pret cauruļvada kopējo garumu. Ja HV% ≥ 15%, sistēma uzskatāma par kompaktu. Maģistra darba apjoms – 66 lpp. Izmantoto literatūras avotu skaits –27. Maģistra darbs satur 20 tabulas un 23 attēlus.
Keywords ūdensapgāde, vietējie spiediena zudumi, ekvivalents garums
Keywords in English water supply, local head losses, equivalent leght
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 27.05.2015 20:39:42