Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Procesu vadības pilnveide SIA "Antbūve"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Process Management in the "Antbūve" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., Guna Eglīte
Recenzents Mg.oec., Oksana Lentjušenkova
Anotācija Antāne E. Procesu vadības pilnveide SIA „Antbūve”: Bakalaura darbs / E.Antāne. G.Eglīte. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015.- 64 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 64 lpp., tajā iekļauti 9 attēli, 5 tabulas, 5 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 9 avoti latviešu, 21 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir izstrādāt procesu pilnveides priekšlikums SIA Antbūve, lai samazinātu ražošanā radušos zaudējumus par 6%, tādējādi paaugstinot darbības efektivitāti. Pirmajā darba daļā tika izvērtēta teorētiskā informācija par organizāciju darbību ietekmējošiem procesiem, procesu pieeja un dažādas procesu pilnveides metodes. Otrajā darba daļā tiek veikts SIA Antbūve procesu plūsmas raksturojums, ietverot ieinteresēto pušu izvērtējumu, FMECA metodes pielietojums un ekonomiskās darbības izvērtējums. Trešajā darba daļā tiek sniegti pamatoti priekšlikumi procesu plūsmas izmaiņai un ražošanas procesa izmaiņai. Kā arī izvērtēti citi darbības uzlabošanas priekšlikumi un to ieviešanas efektivitāte. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi – lai samazinātu kopējo zaudējumu apmēru uzņēmumā SIA Antbūve, ieviest „sagatavošanās ražošanai” procesa izmaiņu un veikt uzlabojumus ražošanas pamatprocesā.
Atslēgas vārdi Procesu vadība, pilnveide, FMECA, efektivitāte.
Atslēgas vārdi angļu valodā Process management, improvement, FMECA, efficiency.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2015 15:29:10